LIVSSTIL

Här Har Vi Alla Sommarpratare på Swebbtv 2022

Nu har den fullständiga listan över sommarpratare 2022 i Swebbtv presenterats! Vi kommer få höra historier från samhället, kändisar, sportprofiler och f.d. polis bland annat, och i listan ser vi namn som P-O Eriksson, Karl Hedin och Julia Caesar.

Här är hela listan.

1 juii   Paul Lillrank, professor vid Aalto-universitetet

2 juli   Jan Tullberg,  docent, författare och medv. i Swebbtv

3 juli   Micke Spreitz, skådespelare, svensk mästare i karate

4 juli   P-O Eriksson, näringslivsprofil,  f.d. VD Sandvik

5 juli   Patrik Engellau, författare Leder Det Goda Samhället

6 juli   Lennart Matikainen, författare och programl. Swebbtv

7 juli   Pia Hellertz, filosofie doktor, författare

8 juli   Henrik S. Järrel, f.d. riksdagsman (M) och ledamot i KU

9 juli   Peter Springare, politiker, f.d. polis, och förundersökn.l

10 juli Katerina Janouch, författare, programledare Swebbtv

11 juli Harry Frank, f.d. chef för ABB Corporate Research

12 juli Hans Jensevik, nationalekonom, ledare Nix to the six

13 juli Karl Hedin, industriman, författare och debattör

14 juli Karl-Olov Arnstberg, professor em. medv. i Swebbtv.

15 juli Elise Loman, f.d. vänsteraktivist

16 juli Helena Edlund, präst, författare och skribent

17 juli Lars Bern, tekn. dr, politisk och vetensk. polit. Swebbtv

18 juli Roger Richthoff, riksdagsman (SD), ledamot  FU 

19 juli Chris Forsne, journalist och författare. F.d. SVT

20 juli Stefan Torssell, sjökapten, författare, medv Swebbtv

21 juli Julia Caesar journalist (f.d. DN), författare

22 juli Jacob Nordangård, filosofie doktor, författare,  Swebbtv

23 juli Lars Enarson, bibellärare och författare

24 juli Nina Drakfors, socionom och samhällsdebattör

25 juli Magnus Stenlund, kreditanalytiker, programl. Swebbtv

26 juli Ingrid Carlqvist journalist och författare

27 juli Einar Askestad, författare

28 juli Arne Weinz, entreprenör och författare

29 juli Ingrid Björkman, fil. doktor i litteraturvetenskap

30 juli Micael Hamberg, nationalekonom, managementkonsult

31 juli Mikael Willgert, chefredaktör Swebbtv