KULTUR & NÖJE

Sveriges största städer

Sveriges största städer 2024 kan rankas baserat på befolkningsstorlek inom tätortsgränserna, enligt de senaste tillgängliga uppgifterna från Statistiska centralbyrån (SCB). Här är en topp lista över de största städerna i Sverige:

Topp 10 Största Städer i Sverige 2024

 1. Stockholm
  • Befolkning: 986 340 miljoner invånare
  • Sveriges huvudstad och största stad, känd för sin arkitektur, öriket och som kulturellt och ekonomiskt centrum.
 2. Göteborg
  • Befolkning: 627 876 invånare
  • Belägen på Sveriges västkust, känd för sin hamn, kultur och stora evenemang som Göteborgsvarvet och Filmfestivalen.
 3. Malmö
  • Befolkning: 337 140 invånare
  • En dynamisk och mångkulturell stad i södra Sverige, känd för sin närhet till Köpenhamn och som en viktig punkt för handel och kultur.
 4. Uppsala
  • Befolkning: 174 261 invånare
  • Känd som en av Sveriges äldsta städer med en rik historia och hem för Uppsala universitet, ett av Europas äldsta universitet.
 5. Linköping
  • Befolkning: 166 923 invånare
  • En av Sveriges högteknologiska noder, med starka band till industrin och utbildning genom Linköpings universitet.
 6. Västerås
  • Befolkning: 158 825 invånare
  • En industristad vid Mälarens strand, känd för sin energiteknik och historiska platser som Västerås domkyrka.
 7. Örebro
  • Befolkning: 158 382 invånare
  • Centralt belägen i Sverige, känd för Örebro slott och som en viktig logistiknod.
 8. Norrköping
  • Befolkning: 154 196 invånare
  • Historiskt känt för sin textilindustri och nu en växande stad med fokus på kultur och utbildning.
 9. Helsingborg
  • Befolkning: 152 345 invånare
  • En av Sveriges äldsta städer, belägen vid Öresunds smalaste del, med färjeförbindelse till Danmark.
 10. Jönköping
  • Befolkning: 151 729 invånare
  • Belägen vid Vätterns södra strand, känd för sin vackra natur och som en viktig industriell och logistisk stad.

Dessa städer speglar en mångsidig bild av Sverige, från dess historiska rötter till dess moderna puls, och var och en spelar en viktig roll i landets ekonomiska och kulturella landskap.

Vanliga frågor och svar om Sveriges största städer

Här följer en samling vanliga frågor och svar som ger en bredare förståelse av Sveriges största städer och deras roll i landets urbanisering och demografiska utveckling.

Vilken är Sveriges största stad?

Stockholm är Sveriges största stad med cirka 1,6 miljoner invånare. Staden är inte bara landets huvudstad utan även ett kulturellt, ekonomiskt och politiskt centrum.

Vilka är de tre största städerna i Sverige?

De tre största städerna i Sverige är Stockholm, Göteborg och Malmö. Stockholm har den största befolkningen, följt av Göteborg med cirka 600,000 invånare och Malmö med omkring 320,000 invånare.

Hur har urbaniseringen påverkat Sveriges städer?

Urbaniseringen har bidragit till en betydande befolkningstillväxt i de större städerna, främst genom inflyttning från mindre städer och landsbygden. Detta har lett till en ökad efterfrågan på bostäder, infrastruktur och tjänster samt förändrat den sociala och ekonomiska dynamiken i dessa områden.

Hur många städer i Sverige har fler än 100 000 invånare?

Det finns 19 städer i Sverige som har fler än 100 000 invånare.

Vilka faktorer har drivit urbaniseringen i Sverige?

Flera faktorer har drivit urbaniseringen, inklusive ekonomisk tillväxt, bättre utbildnings- och arbetsmöjligheter i större städer, samt ökade bekvämligheter och livsstilsförbättringar som städer kan erbjuda jämfört med landsbygdsområden.

Hur hanterar Sveriges städer sina utmaningar med urbanisering?

Svenska städer hanterar urbaniseringens utmaningar genom en rad politiska åtgärder och planeringsstrategier. Detta inkluderar investeringar i hållbar infrastruktur, utveckling av kollektivtrafiksystem, satsningar på miljövänliga lösningar och förbättringar av bostadsförsörjningen för att möta den ökade efterfrågan.

Vilka utmaningar står Sveriges städer inför i framtiden?

Framtida utmaningar inkluderar hantering av befolkningsökning, miljöpåverkan, bostadsbrist och behovet av hållbar stadsutveckling. Städerna måste också adressera frågor som social integration och ekonomisk disparitet bland invånarna.