KULTUR & NÖJE

Hedersutmärkelse: Kulturarvsmedaljer till Tina och Ulrik Swedrup

Kungliga Utmärkelser för Svenskt Kulturarv

Den 6 december 2023 är en bemärkelsedag för Tina och Ulrik Swedrup ägarna av Märta Måås-Fjetterström AB. Det tilldelas prestigefyllda kulturarvsmedaljer av Kungl. Patriotiska Sällskapet. Deras engagemang i bevarandet och förvaltningen av ett svenskt kulturarvsföretag. Det framställer produkter av högsta kvalitet har inte bara uppmärksammats nationellt utan även på en global scen.

Passion och Dedikation bakom Kulturarvets Bevarande

För att förvalta ett kulturarv krävs passion uthållighet och uppoffringar hävdar de förslags ställande ledamöterna. Margareta Nisser Dalman och Johan Dalman. Familjen Swedrup tog över Märta Måås-Fjetterström AB år 2001 och har med passion och höga kvalitetskrav lett företaget i spåren av dess grundare. I Båstads väveri fortsätter de att värna om hantverket och dess konstväverskor, vilket är en hörnsten i företagets framgång.

Att Uppdatera Ett Historiskt Arv

Märta Måås-Fjetterström AB:s grund ligger i den berömda textilkonstnärens mönster och originalskisser, men företaget har även förnyat arvet genom samarbeten med samtida konstnärer och formgivare. Framgångsrik marknadsföring och internationella samarbeten har etablerat företaget som en kraft att räkna med på den globala marknaden. Något som återspeglas i såväl deras Båstad väveri som i showroomet i Stockholm.

En Ödmjuk Respons från Medaljmottagarna

Tina och Ulrik Swedrup uttrycker sin tacksamhet: ”Det är hedrande och glädjande att få medalj för vår kulturarvsgärning. Det är med ödmjukhet vi har lyckats lyfta varumärket Märta Måås-Fjetterström till en nivå värdig dess grundares vision.”

Om Kulturarvsmedaljen

Kulturarvsmedaljen är inte bara en symbol för erkännande utan även en inspiration för fortsatt bevarande av det svenska kulturarvet. Instiftad 2012, premierar medaljen det oegennyttiga arbete som individer och organisationer gör för att bevara och främja svensk kultur. Medaljen som är i 18 karat guld och pryds av Carl XVI Gustafs avbild. Nomineras av Sällskapets ledamöter och representerar en av de högsta formerna av erkännande inom svensk kulturarvsförvaltning.

En Ärorik Tradition

Kulturarvsmedaljen har en rik historia av att hedra dem som förvaltar Sveriges kulturarv. Bland tidigare mottagare finner vi personligheter som Leif och Inger Stinnerbom, Eva Rydberg och Barbro Osher, vilket placerar familjen Swedrup i ett distingerat sällskap av kulturarvsvårdare.

Tidigare medaljmottagare:


2022: Leif Stinnerbom och Inger Hallström Stinnerbom
2022: Eva Rydberg
2018: Alexander Husebye
2017: Kjerstin Häggbom Dellert
2015: Barbro Osher
2014: Anders Wall
2013: Antonia Ax:son Johnson och Viveca Ax:son Johnson
2012: Carl Gustaf von Ehrenheim