FAKTA

Svenska län i Sverige 2023

Sverige är indelat i 21 län som tillåter administration av landet på regional nivå. Distrikt har politisk och administrativ status som stater inte har. Ett län består ofta av delar av flera provinser, och dessa provinsers vapen är vanligtvis inkorporerade i länsvapnet.
Varje distrikt har en distriktskommitté. En distriktskommitté är en statlig myndighet som ansvarar för att verkställa regeringens och dess distrikts huvudstads beslut. Länsstyrelsen säkerställer att samhällen, företag och människor inom länet följer specifika lagar och förordningar inom områden som miljö, djur, jordbruk, jakt, fiske, byggnader, bostäder, säkerhet och jämlikhet. Dess namn kommer från länsresidenset, guvernörens stora tjänstebostad. Stadsdelsnämnderna har vanligtvis sittplatser på sin hemort.
Främst sjukvård, tandvård och kollektivtrafik (det senare i samarbete med kommuner). Sedan slutet av 1990-talet har Svenska län kommuner i allt större utsträckning fått lokalt självstyre. De var i första hand ansvariga för områdets tillväxt och utveckling från länsstyrelsen. Regioner är vanligtvis baserade på distrikts orter.
Nedan finns en karta över alla län i Sverige. Under läns kartan finns en lista med kort fakta om respektive län.

Här är Sveriges 21 Län!

1. Norrbotten Län

Norrbotten Län

Yta: 97 242 km2 
Residensstad: Luleå
Länskod: 25
Länsbokstav: BD

2. Västerbotten Län

Västerbotten Län

Yta: 54 664 km2 
Residensstad: Umeå
Länskod: 24
Länsbokstav: AC

3. Jämtland Län

Jämtland Län

Yta: 48 935 km2 
Residensstad: Östersund
Länskod: 23
Länsbokstav: Z

4. Västernorrlands län

Västernorrlands län

Yta: 21 548 km2 
Residensstad: Härnösand
Länskod: 22
Länsbokstav: Y

5. Gävleborgs län

Gävleborgs län

Yta: 18 113 km2
Residensstad: Gävle
Länskod: 21
Länsbokstav: X

6. Dalarnas län

Dalarnas län

Yta: 28 030 km2 
Residensstad: Falun
Länskod: 20
Länsbokstav: W

7. Västmanlands län

Västmanlands län

Yta: 5 117 km2 
Residensstad: Västerås
Länskod: 19
Länsbokstav: U

8. Uppsala län

Uppsala län

Yta: 8 189 km2 
Residensstad: Uppsala
Länskod: 03
Länsbokstav: C

9. Stockholms län

Stockholms län

Yta: 6 514 km2
Residensstad: Stockholm
Länskod: 01
Länsbokstav: AB

10. Södermanlands län

Södermanlands län

Yta: 6 072 km2 
Residensstad: Nyköping
Länskod: 04
Länsbokstav: D

11. Örebro län

Örebro län

Yta: 8 504 km2 
Residensstad: Örebro
Länskod: 18
Länsbokstav: T

12. Värmlands län

Värmlands län

Yta: 17 519 km2
Residensstad: Karlstad
Länskod: 17
Länsbokstav: S

13. Västra Götalands län

Västra Götalands län

Yta: 23 800 km2 
Residensstad: Göteborg
Länskod: 14
Länsbokstav: O

14. Östergötlands län

Östergötlands län

Yta: 10 557 km2 
Residensstad: Linköping
Länskod: 05
Länsbokstav: E

15. Jönköpings län

Jönköpings län

Yta: 10 436 km2 
Residensstad: Jönköping
Länskod: 06
Länsbokstav: F

16. Kalmar län

Kalmar län

Yta: 11 160 km2 
Residensstad: Kalmar
Länskod: 08
Länsbokstav: H

17. Gotlands län

Gotlands län

Yta: 3 134 km2
Residensstad: Visby
Länskod: 09
Länsbokstav: I

18. Hallands län

Hallands län

Yta: 5 427 km2 
Residensstad: Halmstad
Länskod: 13
Länsbokstav: N

19. Kronobergs län

Kronobergs län

Yta: 8 423 km2
Residensstad: Växjö
Länskod: 07
Länsbokstav: G

20. Blekinge län

Blekinge län

Yta: 2 931 km2 
Residensstad: Karlskrona
Länskod: 10
Länsbokstav: K

21. Skåne län

Skåne län

Yta: 10 965 km2 
Residensstad: Malmö
Länskod: 12
Länsbokstav: M

Läs även

Sveriges landskap

FAQ

Vad är ett län?

Sveriges län är en administrativ indelning av Sverige. Sedan 1998 finns det 21 län. Till varje län finns en länsstyrelse. För alla län finns även en region.

Hur många län finns det?

Sverige har idag 21 län och 290 kommuner.

Uppdaterad 16/1 -2023