KULTUR & NÖJE

Medellöner i Sverige

Den genomsnittliga lönerna (dvs. genomsnittliga löner) för olika yrken på arbetsmarknaden varierar kraftigt. Högsta chefer inom bank-, finans- och försäkringsbranschen har den högsta genomsnittliga månadslönen före skatt, 144 100 kr. Den bransch som har lägst genomsnittlig lön är familjeservicearbetare. Deras genomsnittliga månadslön före skatt är 21 354 SEK. Genomsnittslön är ett mått som används för att visa genomsnittlig lön för en grupp, till exempel varje person med ett specifikt yrke eller alla anställda i Sverige. Genomsnittslönen är summan av alla löner dividerat med antalet personer i gruppen. Vid beräkning av genomsnittslönen använder vi månadslönen före skatt och beräknar heltidslönen på heltid. De måste kunna göra jämförelser.

Här har vi topp10 lista över bästa medellöner i Sverige.

10. Informations-, kommunikations- och PR-chefer 75 100

9. Flygledare 74 900

8. Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva 1 75 900

7. Ekonomi- och finanschefer, nivå 1 75 600

6. Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 2 78 900

5. Verkställande direktörer m.fl. 77 900

4. Specialistläkare 79 800

3. General-, landstings- och kommundirektörer m.fl. 93 800

2. Mäklare inom finans 101 200

1. Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 1 144 100