KULTUR & NÖJE

Kristi Himmelsfärdsdagsquiz – Testa dina kunskaper om Kristi Himmelsfärdsdag

1. Vad firas under Kristi Himmelsfärdsdag?

A. Jesus födelse B. Jesus korsfästelse C. Jesus himmelsfärd

2. När infaller Kristi Himmelsfärdsdag?

A. 40 dagar efter påsk B. 50 dagar efter påsk C. 60 dagar efter påsk

3. Vilken dag i veckan firas Kristi Himmelsfärdsdag?

A. Måndag B. Torsdag C. Lördag

4. I vilket land är Kristi Himmelsfärdsdag en nationell helgdag?

A. USA B. Sverige C. Brasilien

5. Vad är en vanlig tradition under Kristi Himmelsfärdsdag i Sverige?

A. Att gå i kyrkan B. Att äta semlor C. Att ge presenter

6. Vilken händelse inträffar i Bibeln direkt innan Jesus himmelsfärd?

A. Jesus uppståndelse från de döda B. Jesus besök hos lärjungarna i Emmaus C. Jesus undervisning av lärjungarna

7. Vilket evangelium innehåller den mest detaljerade skildringen av Jesus himmelsfärd?

A. Matteus B. Markus C. Lukas

Svar: 1. C, 2. A, 3. B, 4. B, 5. A, 6. C, 7. C