KULTUR & NÖJE

Skatt vid uthyrning av Attefallshus: En översikt

Inkomstskatt på uthyrning

När du hyr ut ditt Attefallshus är det viktigt att förstå hur beskattningen fungerar. Du betalar skatt på en del av dina hyresinkomster, men du får göra avdrag som kan minska din skattebörda.

Beräkning av skatt på hyresintäkter:

 1. Starta med din totala hyresintäkt. Exempel: 100 000 kr.
 2. Dra av schablonavdraget på 40 000 kr.
 3. Dra sedan av ytterligare 20% av hyresintäkten. I vårt exempel blir det 20 000 kr (20% av 100 000 kr).
 4. Resultatet blir din beskattningsbara inkomst, i detta fall 40 000 kr.
 5. Denna summa beskattas med 30%, vilket i vårt exempel blir 12 000 kr i skatt.

Speciellt scenario – uthyrning till eget bolag:

Om ditt Attefallshus hyrs ut som kontorsyta till ditt eget företag gäller särskilda regler. Hela hyresintäkten beskattas med 30% och du får inte göra de ovan nämnda avdragen.

Boende i Attefallshus:

Om du överväger att själv bo i ett Attefallshus är det viktigt att känna till ovanstående skatteregler. Men det finns andra aspekter att överväga också:

 • Omgivning och faciliteter: Undersök om det finns en trevlig uteplats, närhet till viktiga förbindelser och om huset är placerat så att du inte behöver dela tomt med huvudfastighetens ägare.
 • Kostnader som kan tillkomma: Förutom hyran kan det finnas andra kostnader att beakta:
  • Parkering
  • Vatten och avlopp
  • Värme
  • Elektricitet
  • Sophantering
  • Internet och TV
  • Trädgårdsskötsel

Sammanfattning:

Att hyra ut eller bo i ett Attefallshus kan vara ekonomiskt fördelaktigt. För uthyrare kan skatteavdragen vara särskilt gynnsamma, medan potentiella hyresgäster bör överväga alla potentiella kostnader innan de tar beslutet att flytta in.