KULTUR & NÖJE

Midsommarsånger

I Sverige dansar folk ofta runt midsommarstången för att fira midsommar. De dansade runt midsommarstången och sjunger berömda sånger. Många av dessa visor finns nog redan i bakhuvudet, men lite hjälp med texterna och rörelserna kan alla vara på sin plats. Med texter till våra mest klassiska midsommarvisor hittar du en topp10 lista här under.

10. Prästens lilla kråka

Prästens lilla kråka är en barnsång och sånglek som ofta används vid dans kring midsommarstången. Vems den lilla kråkan faktiskt är kan variera; ibland sjungs det till exempel om Mormors, Mosters eller Prostens lilla kråka, men Prästens är den vanligaste. Leken dansas runt i ring likt vanlig ringdans och när ”än slank hon hit och än slank hon hit, och än slank hon ner i diket” sjungs så drar sig ringen först inåt och sedan utåt, för att därefter splittras och sätta sig på marken.

Text

Prästens lilla kråka
skulle ut och åka,
ingen hade hon som körde.
Prästens lilla kråka
skulle ut och åka,
ingen hade hon som körde.

Än slank hot hit och
än slank hon dit,
och än slank hon ner i diket.
Än slank hon hit och
än slank hon dit,
och än slank hon ner i diket.

9. Uppå källarbacken

Uppå källarbacken är en svensk folkvisa som inleds med att varje deltagare håller en person i vänster hand och en person i höger hand så att en ring bildas runt midsommarstången. Därefter dansar ringen antingen åt vänster eller höger, precis som i vanlig ringdans. 

Text

Uppå källarbacken, uppå källarbacken
har jag en vän.
Uppå källarbacken, uppå källarbacken
har jag en vän.
Vacker är han, finer är han,
glader är han när han dansar.
Vacker är han, finer är han,
glader är han när han dansar.

Uppå källarbacken, uppå källarbacken
har jag en vän.
Uppå källarbacken, uppå källarbacken
har jag en vän.
Vacker är hon, finer är hon,
glader är hon när hon dansar.
Vacker är hon, finer är hon,
glader är hon när hon dansar.

8. Björnen sover

Varför inte avsluta med att varva ner? En person väljs ut till björn och lägger sig nära midsommarstången för att sova. Resten sjunger visan och dansar runt björnen – om de vågar. När sången är slut vaknar björnen och jagar de andra deltagarna, den som blir fångad är nästa björn som tar sig en lur.

Vänta… är det någon som har koll på potatisen? Nu är det dags för lunch!

Text

Björnen sover,
björnen sover
i sitt lugna bo.
Han är inte farlig,
bara man är varlig,
men man kan dock,
men man kan dock
honom aldrig tro.

7. Jänta å ja’

Reglerna är enkla. Pojkarna bildar en mindre ring närmast stången och flickorna en större utanför. Ringdansa sedan loss!

Text

Å jänta å ja’, å jänta å ja’
å allt uppå landavägen, å ja’,
å jänta å ja’, å jänta å ja’
å allt uppå landavägen.
Där mötte ja’ henn’ e môra så rar,
då sola ho sken på himmalen så klar,
å däjli som ljusan dagen ho var –
mett hjârte, hvar tog dä vägen?

Å jänta å ja’, å jänta å ja’
å allt uti Rannsätts körke, å ja’,
å jänta å ja’, å jänta å ja’
å allt uti Rannsätts körke.
Där bliga ho på mej så himmalens blått,
å yja di sköt så blextrande brådt,
så allri ha mett hjârte tåcka salve fått;
ja’ messta’ kav mi hele störke.

Å jänta å ja’, å jänta å ja’
å allt på messommers-vaka, å ja’,
Å jänta å ja’, å jänta å ja’
å allt på messommers-vaka.
Där råka vi hvarann mä fräsande fröjd,
å allri nônnstinn ha ja’ kännt mej så nöjd,
ja’ kasta mine ben i himmalens höjd
å hoppa övver alle taka.

Å jänta å ja’, å jänta å ja’
å allt uti pålskedansen, å ja’,
Å jänta å ja’, å jänta å ja’
å allt uti pålskedansen.
Då tog ja’ tag så vackert uti hennas hann,
för yja skömdes bårt bå himmalen å lann;
hur dansen hadd’ gått te, dä vesst’ ja int ett grann,
när som ja’ kom igen te sansen.

Å jänta å ja’, å jänta å ja’
å allt uti gröna lunden, å ja’,
å jänta å ja’, å jänta å ja’
å allt uti gröna lunden.
Där stal ja’ mej en köss så rosande rö
å tala om för henne hela mi nö
å fråga, om ho ville dele mett brö,
å ho svara ja på stunden.

Å jänta å ja’, å jänta å ja’
å allt uti Rannsätts körke, å ja’,
Å jänta å ja’, å jänta å ja’
å allt uti Rannsätts körke.
Där stog nu vi två ve alltere jusst
å lôva vår tro i nö å i lusst
å att te den allre sistaste pusst
så troget hvarannre dörke.

Å jänta å ja’, å jänta å ja’
å allt uppå landavägen, å ja’,
å jänta å ja’, å jänta å ja’
å allt uppå landavägen.
På lifsens lannsväg vannrer ja’ nu
så gladeligen mä mi lelle hustrú,
å allri nônnstinn ska vi skeljes vi tu,
förrn döen går oss i vägen.

6. Vi äro musikanter

Vanligtvis håller vi händerna i denna, men det går att undvika enkelt. Bilda en ring och välj ett håll att dansa åt. Imitera vilka instrument som nämns och byt håll när texten ”vi kan dansa andra hållet” kommer.

Text

Vi äro musikanter, allt i från Skaraborg.
Vi äro musikanter, allt i från Skaraborg.

Vi kan spela fio-lio-lio-lej,
vi kan spela basfiol och flöjt.

Och vi kan dansa bomfaderalla, bomfaderalla, bomfaderalla,
vi kan dansa bomfaderalla bomfaderallan lej.

Vi kan spela fio-lio-lio-lej
vi kan spela basfiol och flöjt.

Och vi kan dansa andra hållet, andra hållet, andra hållet,
och vi kan dansa andra hållet, andra hållet med!

5. Räven raskar över isen

Dansa i en ring (ja, mycket ringdans nu) och vid varje ”så här gör” stannar ni upp och niger om det är flickor och bugar om det är pojkar. Vid ”får vi lov” så snurra runt och klappa i händerna.

Text

Räven raskar över isen,
räven raskar över isen.
Får vi lov, ja får vi lov
att sjunga flickornas visa?
Så här gör flickorna var de går,
och var de sitter och var de står.
Så får vi lov, ja får vi lov
att sjunga flickornas visa?

Räven raskar över isen,
räven raskar över isen.
Får vi lov, ja får vi lov
att sjunga gossarnas visa?
Så här gör gossarna var de går,
och var de sitter och var de står.
Så får vi lov, ja får vi lov
att sjunga gossarnas visa?

Räven raskar över isen,
räven raskar över isen.
Får vi lov, ja får vi lov
att sjunga gummornas visa?
Så här gör gummorna var de går,
och var de sitter och var de står.
Så får vi lov, ja får vi lov
att sjunga gummornas visa?

Räven raskar över isen,
räven raskar över isen.
Får vi lov, ja får vi lov
att sjunga gubbarnas visa?
Så här gör gubbarna var de går,
och var de sitter och var de står.
Så får vi lov, ja får vi lov
att sjunga gubbarnas visa?

Räven raskar över isen,
räven raskar över isen.
Får vi lov, ja får vi lov
att sjunga skomakarns visa?
Så här gör skomakarn var han går,
och var han sitter och var han står.
Så får vi lov, ja får vi lov
att sjunga skomakarns visa?

Räven raskar över isen,
räven raskar över isen.
Får vi lov, ja får vi lov
att sjunga bagarens visa?
Så här gör bagaren var han går,
och var han sitter och var han står.
Så får vi lov, ja får vi lov
att sjunga bagarens visa?

Räven raskar över isen,
räven raskar över isen.
Får vi lov, ja får vi lov
att sjunga sotarens visa?
Så här gör sotaren var han går,
och var han sitter och var han står.
Så får vi lov, ja får vi lov
att sjunga sotarens visa?

Räven raskar över isen,
räven raskar över isen.
Får vi lov, ja får vi lov
att sjunga Grin-Olles visa?
Så här gör Grin-Olle var han går,
och var han sitter och var han står.
Så får vi lov, ja får vi lov
att sjunga Grin-Olles visa?

Räven raskar över isen,
räven raskar över isen.
Får vi lov, ja får vi lov
att sjunga Skratt-Olles visa?
Så här gör Skratt-Olle var han går,
och var han sitter och var han står.
Så får vi lov, ja får vi lov
att sjunga Skratt-Olles visa?

4. Morsgrisar är vi allihopa

Här interagerar vi mer med varandra, men på avstånd. Bilda en ring runt er stång och sjung! När raden ”ja’ me’ och du me'” kommer, så stanna upp och peka på dig själv och sedan en annan du håller kär.

Text

Morsgrisar är vi allihopa,
allihopa, allihopa.
Morsgrisar är vi allihopa,
allihopa, ja’ me.
Ja’ me’ och du me’.
Ja’ me’ och du me’.

Farsgrisar är vi allihopa,
allihopa, allihopa.
Farsgrisar är vi allihopa,
allihopa, ja’ me.
Ja’ me’ och du me’.
Ja’ me’ och du me’.

Gottegrisar är vi allihopa,
allihopa, allihopa.
Gottegrisar är vi allihopa,
allihopa, ja’ me.
Ja’ me’ och du me’.
Ja’ me’ och du me’.

Lortgrisar är vi allihopa,
allihopa, allihopa.
Lortgrisar är vi allihopa,
allihopa, ja’ me.
Ja’ me’ och du me’.
Ja’ me’ och du me’.

3. Små grisarna

Håll er positioner! Nu är det grisarnas tur. Nu har ni tur, för det är precis samma danssteg till denna gamla dänga som till ”Små grodorna”.

Känn er fria att grymta som grisar!

Text

Små grisarna,
små grisarna
är lustiga att se.
Små grisarna,
små grisarna
är lustiga att se.

Båd öron, båd öron,
och svansar hava de.
Båd öron, båd öron,
och svansar hava de.

Å nöff nöff nöff,
å nöff nöff nöff,
å nöff nöff nöff nöff nöff.
Å nöff nöff nöff,
å nöff nöff nöff,
å nöff nöff nöff nöff nöff.

2. Små grodorna

Håll två meters avstånd runt stången och kura ihop er, här behöver ni inte hålla händer. Nu ska ni bli små grodor!

Samtidigt som ni sjunger ska ni göra rätt rörelser. När ni sjunger ”ej öron, ej öron” ska alla vifta med händerna vid öronen och vid ”ej svansar hava de” ska ni självfallet vifta med händerna bak som en svans.

Kvacka loss och väck barnet inom dig!

Text

Små grodorna,
små grodorna
är lustiga att se.
Små grodorna,
små grodorna
är lustiga att se.

Ej öron, ej öron,
ej svansar hava de.
Ej öron, ej öron,
ej svansar hava de.

Koack, ack, ack
Koack, ack, ack
Koack, ack, ack, ack, aa.
Koack, ack, ack
Koack, ack, ack
Koack, ack, ack, ack, aa.

1. Raketen

Vad får igång stämningen mer än Raketen? Alla börjar långsamt klappa i händerna och svänger med armarna sidledes. Öka takten! Sätt igång att stampa med fötterna, simulera en raket som startar och flyger iväg!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *