FAKTA

Vilket Land Är Världens Största Producent Av Guld?

Varför är guldproduktion så viktig? Vilka är de trender och ekonomiska effekter som driver produktion och priser? För att förstå den första frågan måste vi förstå kraven på guld. Guld har kommersiella behov för att pryda smycken, men också ekonomiska behov, eftersom det används för att hantera risker i finansiella portföljer och skydda många människor. Den har också kringutrustning för teknologier som smartphones.

Kina producerar mer guld än något annat land i världen. Produktionen i Asien som helhet står för 22 % av världens totala produktion. Central- och Sydamerika stod för 17% och Nordamerika 15%. Afrika producerar 20 % och den före detta Sovjetunionen CIS-regionen producerar 14 %. Nedan finns en lista över de länder som har den största guldproducent i världen.

 

10. Brasilien 890kg

9. Uzbekistan 1050kg

8. Mexico – 1140kg

7. Sydafrika 1470kg

6. Peru -1590kg

5. Kanada – 1900kg

4. Förenta staterna – 2470kg

3. Ryssland – 2580kg

2. Australien – 3100kg

1. Kina – 4500kg