EHANDEL

Footway Group:s Återhämtningsstrategi: Hoppet om Vinst

Underrubrik: ”Från skuldminskning till AI-innovation – en ny riktning för e-handelsjätten

Footway Group, en tungviktare inom e-handel, har utarbetat en detaljerad plan för att vända blad mot lönsamhet. I kärnan av denna strategi ligger en kombinerad skuldnedskrivning och kapitaltillskott. Bolaget siktar på att samla in 70 miljoner kronor genom en skuldnedskrivningslikvid och en nyemission. Det är också inkluderar konverteringen av befintliga konvertibla lån. Målet är att betala av en fjärdedel av sina skulder medan man arbetar för att nedskriva återstoden.

”Genom vår rekonstruktionsplan har vi lagt en solid grund för att ompositionera Footway Group i en hållbar riktning. Det är med stor tacksamhet som vi ser på det fortsatta stödet från våra partners och kunders sida. säger Daniel Mühlbach, VD för Footway Group.

Kärnpunkter i Återhämtningen

Centraliserad logistik och AI-driven effektivisering utgör ryggraden i kostnadsbesparingsinitiativet. Ett centralt lagerföringssystem förväntas minska årliga utgifter med cirka 30 miljoner kronor. Dessutom har man genom AI-teknik kunnat reducera arbetskraften med 22 tjänster för att ytterligare skära ned på kostnader. Med en förväntad årlig besparing om 4 miljoner kronor.

Expanderande Affärsmodeller

Footway+ markerar en ny expansion där man erbjuder externa e-handlare tillgång till koncernens plattform. Detta nya affärsben är tänkt att öppna upp för nya inkomstmöjligheter och diversifiera bolagets inkomstströmmar.

Strategiska Frakt- och Returavtal

För att ytterligare stärka sin finansiella position tar Footway Group också sikte på förbättrade frakt- och returavtal. Det ska resultera i avsevärda kostnadsminskningar, även om exakta siffror ännu inte har avslöjats.

Med en tydlig plan och ett förnyat fokus är Footway Group inställda på att navigera genom nuvarande utmaningar och sträva mot en mer lönsam framtid.