EHANDEL

PS of Sweden möter motgångar – en ny era av ekonomiska utmaningar

Vändning i tillväxtkurvan markerar ett utmanande år för ridsportaktören

Ridsportspecialisten PS of Sweden har upplevt en tid av omvälvningar och ekonomisk nedgång. Grundat av Karin Bjärle 2011, har företaget etablerat sig som en ledande aktör inom e-handeln för hästsportprodukter i Sverige. Efter en fas av dynamisk tillväxt som såg en ökning från 39 miljoner kronor år 2018 till 107,5 miljoner år 2022 har trenden tagit en oväntad vändning.

Det nyligen avslutade finansiella året 2022/2023 har presenterat en mindre positiv bild. Där företagets expansion inte bara avstannat, utan faktiskt omvandlats till en nedgång.

Första förluståren

Under det gångna verksamhetsåret uppgick nettoomsättningen till 94,8 miljoner kronor. En minskning på nära 12 procent från det föregående året vilket signalerar den första förlusten för bolaget under dess tillväxthistoria.

Den finansiella situationen visar en markant negativ vändning med ett resultat efter finansiella poster som landar på minus 44,1 miljoner kronor. Denna siffra står i stark kontrast till föregående års förlust på 7,4 miljoner kronor och markerar det första förluståret sedan företagets grundande.

PS of Sweden har kämpat med betydande förändringar under det senaste året. Viktiga investeringar som syftar till att främja en hållbar långsiktig tillväxt och lönsamhet. Ett betydande antal nyckelpositioner har tillsatts, bland annat en designchef, en e-handelschef och en chef för inköp och logistik. Dessa förändringar är del av en omfattande strategi för att förbättra interna processer och rutiner. Enligt vad som framgår i företagets ekonomiska rapportering.