FAKTA

Historiens 10 mest kraftfulla atombomber

Här är en lista över de 10 mest kraftfulla kärnvapen som har testats i historien fram till min kunskapsgräns i september 2021. Vänligen notera att denna lista kan förändras om nya tester genomförs efter detta datum.

1. Tsar Bomba (1961) – Sovjetunionen:

Den mest kraftfulla atombomb som någonsin detonerats, med en styrka på cirka 50-58 megaton TNT.

2. Ivy Mike (1952) – USA:

Det första testet av en vätebomb, med en styrka på cirka 10,4 megaton TNT.

3. Castle Bravo (1954) – USA:

Det största kärnvapentestet utfört av USA, med en styrka på cirka 15 megaton TNT.

4. Castle Romeo (1954) – USA:

Ett annat stort kärnvapentest av USA, med en styrka på cirka 11 megaton TNT.

5. Castle Yankee (1954) – USA:

Ytterligare ett kärnvapentest av USA, med en styrka på cirka 13,5 megaton TNT.

6. Castle Union (1954) – USA:

Ett annat kärnvapentest i samma serie, med en styrka på cirka 6,9 megaton TNT.

7. Castle Nectar (1954) – USA:

Ett test i samma serie som de tidigare nämnda, med en styrka på cirka 1,69 megaton TNT.

8. Grapple X (1957) – Storbritannien:

Det största kärnvapentestet utfört av Storbritannien, med en styrka på cirka 1,8 megaton TNT.

9. RDS-37 (1955) – Sovjetunionen:

Ett av Sovjetunionens större kärnvapentester, med en styrka på cirka 1,6 megaton TNT.

10. RDS-220 (1955) – Sovjetunionen:

Ett annat kärnvapentest av Sovjetunionen, med en styrka på cirka 1,5 megaton TNT.

Det är viktigt att notera att kärnvapentester har utförts av flera länder, inklusive Frankrike, Kina, Indien, Pakistan och Nordkorea, men dessa har i allmänhet varit mindre kraftfulla än de som nämns ovan.