FAKTA

Strösocker: Sötans Kemi och Ursprung

När vi talar om socker är det strösocker som oftast kommer först i åtanke. Men vad är egentligen strösocker, och hur skiljer det sig från andra typer av socker? Här dyker vi ner i strösockerets kemiska sammansättning och hur det framställs.

Den Kemiska Strukturen: Sackaros

Strösocker är huvudsakligen komponerat av sackaros, en typ av sockerart. Sackaros är en disackarid, vilket betyder att det är en molekyl som består av två sockermolekyler, i detta fall glukos och fruktos.

Från Jord till Bord: Sockerbetor och Sockerrör

Sackaros utvinns vanligtvis från två huvudkällor: sockerbetor och sockerrör. Dessa växter går igenom en raffineringsprocess för att extrahera sackarosen, som sedan vidarebehandlas för att bli det vita strösocker vi använder i vår vardag.

Olika Former: Bitsocker och Florsocker

Det är också värt att notera att strösocker kan ta flera olika former. Bitsocker och florsocker består båda av sackaros men har behandlats på olika sätt för att uppnå deras specifika textur och konsistens. Bitsocker är pressat till små kuber, medan florsocker är mycket finmalt.

Vit Färg genom Specialbehandling

Det vita i strösocker kommer inte naturligt från dess ursprungliga råmaterial. Det uppnås genom en särskild raffineringsprocess där färgämnen och andra föroreningar avlägsnas. Denna behandling ger strösocker dess karakteristiska vita färg och fina konsistens.

Genom att förstå vad strösocker är och hur det tillverkas, kan vi göra mer medvetna val kring vår kost och hur vi använder detta vanliga, men ofta missförstådda, ingrediens.