FAKTA

När får man börja jobba i Sverige

I Sverige finns det regler för hur tidigt man kan börja arbeta beroende på ens ålder. Generellt sett får ungdomar börja arbeta när de är 13 år, men det finns vissa begränsningar och villkor som gäller för att skydda barnets hälsa, utveckling och utbildning.

För ungdomar mellan 13 och 15 år:

Ungdomar i denna åldersgrupp får utföra lättare arbeten som inte är skadliga för deras hälsa, säkerhet eller utveckling. De får heller inte arbeta under skoltid, och arbetstiden är begränsad. Till exempel får de inte arbeta mer än 2 timmar per dag på en skoldag, och inte mer än 12 timmar per vecka under skolterminen.

För ungdomar som är 15 år eller äldre:

När en ungdom har avslutat sin grundskoleutbildning (vanligtvis vid 15-16 års ålder) får de arbeta utan de tidigare nämnda begränsningarna, men det finns fortfarande vissa regler som gäller. Arbetstiden får inte överstiga 8 timmar per dag och 40 timmar per vecka. Dessutom måste det finnas minst 36 timmars sammanhängande ledighet per vecka.

Det är viktigt att notera att vissa yrken och arbetsuppgifter har särskilda åldersgränser och regler. Till exempel får man inte arbeta med att servera alkohol på restauranger och barer förrän man är 18 år, och för att köra lastbil krävs det att man är minst 18 eller 21 år beroende på typen av fordon och körkort.

För mer information om åldersgränser och arbetsregler för ungdomar i Sverige rekommenderas det att besöka Arbetsmiljöverkets webbplats eller kontakta en lokal arbetsförmedling.