FAKTA

Sveriges historiska höger budget för M, KD och SD 2022

Budget för M, KD och SD 2022 inkluderar sänkta bensinskatter, skattelättnader för dom som jobbar och mer polis medel. Kostnaderna ska betalas genom att skära ner på familjeveckor i statsbudgeten, skogsskydd och lån till nya invandrare. Men de rör inte biståndet.

 • Sänkt skatt för de som jobbar. Heltidsarbetande får cirka 1 800 kronor i lägre skatt per år. Kostnad 8 miljarder.
 • Sänkt skatt för pensionärer. 1 800 kronor lägre skatt per år för den med en allmän pension på 13 000 kronor i månaden. Kostnad 4,2 miljarder.
 • Sänkt skatt på bensin och diesel från 1 maj 2022 med 50 öre per liter. Kostnad 2,4 miljarder 2022, 3,3 på helår.
 • Höjt bostadstillägg för pensionärer från augusti 2022. 200 kronor mer för ensamstående.
 • Riktad satsning på polis löner, 400 miljoner kronor.
 • Mer pengar till Nationellt forensiskt centrum (NFC), 50 miljoner.
 • Fler övervakningskameror, 300 miljoner. Även annan teknik och verktyg för Polismyndigheten.
 • Tullen, Kustbevakningen samt övriga myndigheter i rättsväsendet tillförs 525 miljoner till.
 • Ökat antal förvars platser, 75 miljoner.
 • Sänkta kostnader för att anställa långtidsarbetslösa.
 • Motverka delade turer (uppdelade arbetstider), 300 miljoner.
 • Motverka kunskaps tapp i skolan, 400 miljoner.

Regeringsförslag SD, M och KD säger nej till:

 • Familjeveckan, 3,4 miljarder
 • Förvärvsavdrag, 9 miljarder
 • Anslag för köp av skog, 2 miljarder
 • Extratjänster 1,5 miljarder.

Källa: SD, M och KD