VÄRLDEN

Världens rikaste land

När de rikaste länderna i världen listas rankas de vanligtvis baserat på BNP per capita. BNP står för bruttonationalprodukt (BNP), vilket är värdet på alla varor och tjänster som produceras av ett land under ett år. När du delar upp ett lands BNP efter dess befolkning får du BNP per capita, vilket är en genomsnittlig indikator på andelen varje invånare i landets BNP.

BNP är faktiskt bara en indikator på hur mycket pengar ett land har, men det finns fortfarande en uppenbar koppling mellan ett lands BNP per capita och befolkningens välbefinnande och levnadsstandard. Därför visar en lista över de rikaste länderna i världen (uttryckt i BNP per capita) också länder med hög levnadsstandard, men man måste komma ihåg att inkomsterna är mer eller mindre ojämnt fördelade mellan invånarna. Ny på topp10 hittar du landet Brunei.

10. Brunei

PPP per capita: 64,410

9. USA

PPP per capita: 68,310

8. Norge

PPP per capita: 69,170

6. Schweiz

PPP per capita: 75,880

5. Macao

PPP per capita: 90,610

4. Qatar

PPP per capita: 97,260

3. Irland

PPP per capita: 99,240

2. Singapore

PPP per capita: 102,740

1. Luxemburg

PPP per capita: 122,740

Här listar vi topp10 av världens rikaste länder enligt BNP (PPP) per capita.