HUMOR

Expert Citat för Livets Resa

Denna samling citat bjuder in dig till en värld av visdom från några av historiens mest inflytelserika tänkare. Deras ord har tjänat som belysningspunkter på mångas livsvägar, erbjuder insikt, inspiration och motivation. Tack vare citatens kompakthet är de enkla att bära med sig i minnet, redo att påminna dig om livets djup och skönhet när du behöver det som mest. Låt dig inspireras:

Visa Ord om Liv och Förståelse

 • “Förstör aldrig en ursäkt med en ursäkt.” – Benjamin Franklin
 • “I små som stora ting, ju mer som betraktas som lätt, desto svårare måste det bli.” – Lao Zi
 • “Det är bättre att spela än att inte göra någonting alls.” – Confucius
 • “För att klättra högt, måste du börja lågt.” – Jiddu Krishnamurti
 • “Den som skyndar mot toppen hastar i själva verket blott mot sitt eget fall.” – Stefan Stenudd
 • “Det är inte över förrän det är över.” – Yogi Berra

Reflektioner över Självkännedom

 • “Smickra dig själv kritiskt.” – Willis Goth Regier
 • “Du kan inte vara en trons människa om du inte vet hur man tvivlar.” – Thomas Merton
 • “Arvsynden är att begränsa Varat. Gör inte det.” – Richard Bach
 • “Den man som inte har någon fantasi har inga vingar.” – Muhammad Ali

Råd för Arbete och Åtagande

 • “När ditt arbete talar för sig självt, stör inte.” – Hery J. Kaiser
 • “Man kan leva hundra år trög och energilös. Bättre är att leva en enda dag med energisk insats.” – Buddha
 • “Ett fönster av möjligheter kommer inte att öppnas av sig självt.” – Dave Weinbaum
 • “Om saker går fel, gå inte med dem.” – Roger Babson
 • “Den som förstår det rimliga kan också åstadkomma det storslagna.” – Stefan Stenudd

Om Originalitet och Skapande

 • “Imitation är självmord.” – Ralph Waldo Emerson
 • “I mitten av svårigheter ligger möjligheter.” – Albert Einstein

Mänsklig Trohet och Relationer

 • “Den som är trogen i det minsta, han är ock trogen i mycket.” – Augustinus
 • “Var där för andra, men lämna aldrig dig själv.” – Dodinsky
 • “Om du inte kan vara en poet, var dikten.” – David Carradine
 • “Avbilden är en dröm. Skönheten är verklig.” – Richard Bach

Uppmaningar till Självupptäckt

 • “Var finns din vilja av att vara konstig?” – Jim Morrison
 • “För att hitta dig själv, tänk för dig själv.” – Socrates
 • “Vi ska äga, som om vi inte ägde, och dock vara i besittning av alla ting.” – Paulus

Slående Insikter

 • “Detta står över allt: Låt ditt eget själv vara sanning.” – William Shakespeare
 • “När någon låtsas revolterar hela kroppen.” – Anaïs Nin

Klokhet och Funderingar

 • “Vad gagnade mig en gåva, om än aldrig så god, då jag ej begagnade den rätt?” – Augustinus

Finalreflektioner

 • “Stora slag är endast små slag som fortsätter att slå.” – Christopher Morley
 • “Jag ältar möjlighet.” – Emily Dickinson
 • “Den som blott ett ögonblick fullkomligt lämnar allt, den kommer att få allt.” – Mäster Eckhart
 • “Sorg förändrar dig inte… det avslöjar dig.” – John Green
 • “Enkelhet är det ultimata raffinemanget.” – Leonardo Da Vinci
 • “Om man jagar för många hobbyer har man ingen tid kvar till lyckan.” – Paramahansa Yogananda
 • “Tur är en fråga om förberedelser inför möjligheter.” – Oprah Winfrey
 • “Det finns ett geni i oss alla.” – Albert Einstein
 • “Vad en människa inom sig är återspeglas i det yttre.” – Jiddu Krishnamurti
 • “Den bästa helningsterapin är vänskap och kärlek.” – Hubert H. Humphrey