FAKTA

Så vet du om din partner kan ha ADD

Inledning:

Att leva med en partner som har Attention Deficit Disorder (ADD) kan vara utmanande. ADD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som påverkar en persons förmåga att fokusera, organisera och slutföra uppgifter. Det kan även påverka relationer. Här är 10 tecken på att din partner kan ha ADD.

1. Distraktion

En person med ADD kan lätt bli distraherad och tappa tråden i samtal, även när de pratar med någon som betyder mycket för dem.

2. Glömska

ADD kan leda till glömska och att de lätt glömmer saker som viktiga datum, händelser eller åtaganden.

3. Impulsivitet

Personer med ADD kan agera impulsivt, utan att tänka igenom konsekvenserna av sina handlingar.

4. Svårigheter att organisera

ADD kan påverka en persons förmåga att organisera och planera sin tid, vilket leder till stress och överbelastning.

5. Uppskjutande

De som lider av ADD kan ha en tendens att skjuta upp saker, även om de är viktiga eller har en deadline.

6. Känslomässig instabilitet

ADD kan leda till känslomässig instabilitet, vilket gör att personen kan ha humörsvängningar och bli lätt irriterad.

7. Hyperfokusering

En person med ADD kan ibland bli helt uppslukad av en aktivitet, till den grad att de blir omedvetna om omgivningen och tiden.

8. Svårigheter att slutföra uppgifter

ADD kan påverka en persons förmåga att slutföra uppgifter, vilket leder till frustration och missnöje.

9. Problem med sömn

Många med ADD kan ha svårt att varva ner och sova, vilket kan påverka deras humör och prestationsförmåga.

10. Känsla av underprestation

Personer med ADD kan känna sig som om de underpresterar, trots att de är intelligenta och begåvade.

Slutsats:

Om du känner igen flera av dessa tecken hos din partner kan det vara en indikation på att de lider av ADD. Det är viktigt att komma ihåg att varje person är unik och att dessa tecken kan variera från individ till individ. Om du misstänker att din partner har ADD, uppmuntra dem att söka professionell hjälp och stöd. En korrekt diagnos och behandling kan göra stor skillnad i deras liv och er relation.