FAKTA

Vad är det för skillnad på en Ledare och en artikel

En ledare och en artikel är två distinkta av tidigare skriven text, allmänna tidningar eller andra publikationer, som fyller olika roller och syften.

 1. Ledare:
  • Syfte och Innehåll: En ledare är en text som uttrycker tidningens eller redaktionens officiella åsikt eller ståndpunkt i en viss fråga. Den är ofta skriven av eller i samråd med chefredaktören eller en ledarskribent. Ledaren tar upp aktuella frågor och händelser och är menad att påverka läsarnas åsikter och synsätt.
  • Stil och Ton: Ledaren är argumenterande och kan vara mer subjektiv. Den är ofta mer direkt och kan till och med vara provokativ för att framföra en stark åsikt eller synpunkt.
  • Signatur: En ledare är oftast inte undertecknad av en specifik person utan representerar tidningens eller redaktionens kollektiva röst.
 2. Artikel:
  • Syfte och Innehåll: En artikel är en text som syftar till att informera eller rapportera om en händelse, ett ämne, en person eller en fråga. Den kan vara nyhetsbaserad, undersökande, beskrivande eller förklarande.
  • Stil och Ton: Artiklar är allmänna mer objektiva och faktabaserade. De ska presentera balanserad och noggrann information och ofta inkludera olika perspektiv eller intervjuer. En artikel ska ge läsaren noggrann och opartisk information så att de kan bilda sin egen uppfattning.
  • Signatur: Artiklar är oftast undertecknade av den journalist eller skribent som har skrivit dem.

Sammanfattningsvis, ledaren är en plattform för redaktionens åsikter och tankar, medan artikeln är en mer objektiv och informativ text som syftar till att rapportera och förklara.