BUTIKSNYTT

Ica-handlare Riskerar Försäljning efter Insiderdom

Unik Situation i Ica-världen

Ett Ica-handlare står nu inför risken att de måste sälja sina butiker tvångsmässigt, en händelse som saknar tidigare exempel. Ica-handlarnas förbund har makten att fatta detta beslut.

Domslutet vid Stockholms tingsrätt omfattar 16 av 18 åtalade för insider- eller grovt insiderbrott, varav åtta är aktiva Ica-handlare i sydöstra Sverige.

Dessa handlare och deras familjer har genom insiderhandel med aktier tjänat miljonbelopp, där köpen totalt beräknats till 22,5 miljoner kronor. Domen bekräftar att denna olagliga handel ägde rum under en tvåmånadersperiod före Ica-handlarnas förbunds offentliga bud på Ica Gruppen AB.

Blomberg kommenterar att situationen är djupt belaglig för hela Ica-systemet men välkomnar den juridiska prövningen.

En Ovanlig Åtgärd Står Inför Dörren

För att driva en Ica-butik krävs medlemskap i Ica-handlarnas förbund. Förbundet står nu inför beslutet att utvärdera om de dömda handlarna kan behålla sitt medlemskap. Om de utesluts och inte säljer frivilligt kan förbundet tvinga dem till försäljning en åtgärd som aldrig tidigare skett.

Blomberg förklarar att en uteslutning praktiskt innebär ett näringsförbud och påpekar att det är ovanligt att någon utesluter mot sin vilja. Varje höst kommer att få en individuell bedömning.

Göran Blomberg, vd för Ica-handlarnas förbundFoto: Ica/Press

Näringsförbud och Medlemskapsfrågor i Fokus

Tre av de dömda, alla verksamma som Ica-handlare, har fått fängelsestraff. En handlare döms till tre år och två månaders fängelse samt ett femårigt näringsförbud. En annan handlare får ett straff på ett år och åtta månader samt ett treårigt näringsförbud.

Ett rättsligt näringsförbud är dock inte nödvändigt för uteslutning från förbundet. ”Om någon bedöms inte kunna vara kvar, tvingas de att sälja. Butikerna kommer att fortsätta existera och en ny handlare kommer att utses,” säger Blomberg.

Efter domslutet har flera försvarsadvokater överklagat till hovrätten. Ica-handlarnas förbund har redan börjat en preliminär bedömning och kommer att ha individuella möten med de diskuterade handlarna. Det slutgiltiga beslutet från förbundet kommer efter att domen vinner laga kraft.