FAKTA

Vad betyder woke?

Ordet ”woke” används ofta i sociala och politiska sammanhang för att beskriva en person som är medveten om sociala rättvisefrågor, såsom rasism, sexism, LGBTQ+-rättigheter, klimatförändringar och liknande. Att vara ”woke” innebär att man är medveten om de sociala orättvisor som finns i samhället och strävar efter att bekämpa dem.

Uttrycket ”woke” kommer ursprungligen från det afroamerikanska samhället och användes för att beskriva personer som var medvetna om rasism och orättvisor mot svarta människor. Ordet har sedan dess spridit sig till andra sociala och politiska rörelser och används nu mer allmänt för att beskriva personer som är medvetna om sociala orättvisor och strävar efter att bekämpa dem.