EKONOMI

Regeringen Amorterings Kravet Ska Ses Över i Sverige

Regeringen anser att det är dags att se över amorterings skyldigheten och belånings gränserna och har gett Finansinspektionen i uppdrag att bedöma konsekvenserna av dessa skyldigheter eftersom den svenska ekonomin befinner sig i en lågkonjunktur.

Höga räntor är ett särskilt allvarligt problem för hushåll med låga inkomster och begränsade ekonomiska resurser. Detta är vad vi ser nu. Alla tidigare bedömningar gjordes i en övervägande lågräntemiljö säger finansministern.

Bo pris fall i korten när tillväxten tvärnitar 2023

Fokus kommer särskilt att ligga på hur amorterings krav och gränser för hypotekslån påverkar hushåll med låg inkomst och låg betalningsförmåga och hur de påverkar olika gruppers möjligheter att komma in på bostadsmarknaden.

Uppdraget måste rapporteras senast den 14 oktober i år.

Svenska folket välkomnar denna översyn.

– Detta är en mycket användbar översyn som vi har efterlyst i flera år. De kredit regler som tillkommit under de senaste åren har i allmänhet hållit ungdomar och andra grupper borta från bostadsmarknaden med nästan kirurgisk precision – särskilt i storstäderna.