EKONOMI

Vilka länder producerar mest uran?

Kazakstan toppar världen när det gäller uran

Fukushima-effekten sägs ligga bakom uran pris fallet, som inte lätt har överstigit 30 USD per pund sedan början av 2017, men utbudet har ökat betydligt, delvis på grund av tillväxten i värdens största uran land – Kazakstan, medan efterfrågan har avtagit, vilket har hållit priserna låga. Även andra branschaktörers försök att minska utbudet och få upp priserna var fruktlösa.

År 2007 stod Kazakstan för cirka 10 procent av den globala uranproduktionen, men 2010 stod landet för en tredjedel och 2017 för 39 procent. Det statsägda Kazatomprom är världens största enskilda producent och står för 20 % av den globala produktionen. Man uppskattar att statliga gruvor runt om i världen står för ungefär hälften av världens uranproduktion. Kazatomprom deltar i alla uranbrytningsprojekt i landet, antingen som ensam ägare eller som lokal representant i samriskföretag med utländska företag.

Den farliga kombinationen av sjunkande efterfrågan och ökande utbud ledde gradvis till att många företag blev olönsamma. Hundratals företag har gått i konkurs och endast en handfull gruvor står nu för nästan hela den globala produktionen: 85 procent av allt uran som producerades 2017 kom från endast tio företag och mer än hälften från endast tio gruvor.

Uranproduktion 2017 (ton)% av den totala produktionen i världen
Kazakstan23 32139 %
Kanada13 11622 %
Australien5 8829,8 %
Namibia4 2247,1 %
Niger3 4495,8 %
Ryssland2 9174,9 %
Uzbekistan2 4044 %
Kina1 8853,2 %
USA9401,0 %
Ukraina5500,9 %
Sydafrika3080,5 %
Indien4210,7 %
Pakistan450,07 %