EKONOMI

Några av de viktigaste förändringarna 2022 för pensionärer

Sverige är inte unikt. Låga räntor under pandemin i kombination med enorma stimulanspaket har underblåst den globala inflationen. Men även kraftiga ökningar av transportkostnader och brist på halvledare bidrar till att pressa konsumentpriserna. I USA är inflationen nu den högsta på 30 år.

Här nedan har vi sammanställt pensionärernas ekonomi för 2022.

✅ Den årliga uppräkningen av pensionerna innebär att inkomstpensionen höjs 2,5 procent, garantipensionen 1,5 procent och premiepensionen med sex–31 procent. Tjänstepensionen (förmånsbestämda) höjs med 1,5 procent.
✅ Taket för boendekostnaden för bostadstillägget höjs från 7 000 till 7 500 kronor i månaden.
✅ Konsumtionsstödet, ett fast belopp som ingår i bostadstillägget, höjs med 200 kronor för ensamstående och 100 kronor för gifta från och med januari och därefter med belopp igen från och med augusti.
✅ I augusti ska det tillfälliga garantitillägget börja betalas ut till 700 000 pensionärer med lägst inkomster. Det ska som mest ge 1 000 kronor skattefritt. Det är fortfarande oklart hur det ska beräknas och garantitillägget ingår därför inte i beräkningarna här intill.
✅ Skatten sänks. Med 13 000 kronor i pension blir det 150 kronor mer i månaden.


För dem med sjuk- eller aktivitetsersättning

✅ Skatten sänks för personer med sjuk- och aktivitetsersättning, så att skatten hamnar på samma nivå som för arbetsinkomster.
✅ Garantinivån för personer över 30 år höjt med 1 000 kronor till 11 190 kronor i månaden.
✅ Taket för bostadstillägget för personer med sjuk- och aktivitetsersättning höjs från 5 600 till 7 500 kronor. Höjningen ger upp till 1 300 kronor mer i månaden.
✅ Inkomsttaket för sjukpenningen höjs från åtta till tio prisbasbelopp. Det innebär att maxbeloppet vid sjukskrivning höjs med 220 kronor per dag.