EKONOMI

Elbolagen vill avskaffa de fasta elavtalen

Enligt källor till topp10 undersöker svenska energibolag nu i hemlighet möjligheten att säga upp fasta elavtal. Avsikten är att maximera den egna vinsten trots den rådande energikrisen.

I kölvattnet av den oöverträffade energikrisen letar energibolagen efter sätt att maximera vinsten trots den extremt svåra situationen. Enligt topp10 tjänstemän pågår konfidentiella samtal om hur man kan avskaffa de fasta elavtalen med privata kunder.

Energibolagen hävdar att den nuvarande situationen med störda gasleveranser och stigande elpriser betraktas som force majeure.

(oförutsedda omständigheter) mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina.

Deras motivering och syfte är att hävda att energibolagen är rädda för att elpriserna kommer att förbli höga under överskådlig tid. Vilket kommer att ha en mycket negativ inverkan på deras ekonomi. Energibolagen har aldrig betonat att energikrisen och de höga elpriser som den orsakade var resultatet av ett politiskt beslut som fattades långt före kriget mellan Ryssland och Ukraina.

Force majeure är en juridisk term för en oöverstiglig eller okontrollerbar kraft. Det är en oförutsägbar eller oförutsägbar händelse eller åtgärd som inte kan hanteras på vanligt sätt och som hindrar någon från att göra det som han eller hon har påbörjat eller lovat, särskilt i ett juridiskt bindande avtal.