DJUR & NATUR

Visste du att växter reagerar på ljud?

Ljud har länge ansetts vara en grundläggande del av livet på jorden. Medan många djurarter är kända för att kommunicera med hjälp av ljud. Det få berättelser om hur ljud genereras och känns igen hos växter. Det finns dock vetenskapliga bevis som tyder på att växter kan känna igen och reagera på ljud i naturen. Ljud som produceras av människor. Om detta är sant måste vi kanske överväga att hugga ner träd i andras närvaro. Med hjälp av soulig musik kan vi kanske odla friskare växter.

Observationer och bevis

Gamla folksagor från alla delar av världen berättar om växter som lyssnar på människor. Under årens lopp har vi, allmänheten, också fått ta del av flera observationer om växter och deras lyssnande. Många tror att växter lyssnar på den musik som spelas, och om musiken spelas länge växer de snabbare. Det har också observerats att växter växer bättre när de spelas mjuk klassisk musik snarare än högljudd rockmusik.

Dessa observationer har fått vissa forskare att tro att växter inte nödvändigtvis lyssnar på musik. Människor som spelar musik för sina växter kan ta väl hand om dem och hjälpa dem att växa kraftigt. Det finns dock andra typer av experiment som visar att växter kan höra ljud. Det har till exempel visat sig att hörbart ljud förändrar tillväxthormonnivåerna i krysantemum. Majs rötter har observerats böja sig i riktning mot vissa ljudfrekvenser. Ett mycket intressant experiment som utfördes av forskare 2014 visade att Thale Cress växter som utsattes för ljud från tugga larver släppte ut fler försvars kemikalier när de senare mötte larverna. Alla dessa experiment ger liten tyngd åt idén att växter lyssnar på mänskliga röster eller musik.

Thale Cress

Biologiska mekanismer involverade

Än så länge finns det inga avgörande bevis för hur växter reagerar på ljud. Vissa forskare har dock utifrån detta bevis föreslagit att växter kan höra och reagera på ljud som alstras av andra organismer och varelser. Det är känt att växter inte har några sinnesorgan. Hur kunde de då ta emot och reagera på ljud? En forskare förklarar att växterna gör detta genom att ta emot ljudkänslor som taktila känslor.

Det liknar det sätt på vilket våra hjärtan slår när vi hör hög musik på stereon. På samma sätt som växter reagerar på vind som en känsel känsla kan de också reagera på ljud som överförs i vågor. Forskare har föreslagit flera mekanismer, bland annat hur växter kommunicerar med sina grannar med hjälp av dofter och flyktiga ämnen när de talar för sig själva. Man har också trott att växter producerar ljud på frekvenser som inte är märkbara för det mänskliga örat.

Praktiska tillämpningar

Om det bevisas att växter verkligen hör och reagerar på olika ljud, kommer det att få stora praktiska tillämpningar inom områden som odling och skogsbruk. Det finns redan rapporter om att man i Kina odlar växter med högre avkastning genom att sända ljudvågor med specifika frekvenser.

Det finns också bevis för att akustiska vibrationer har lyckats förändra växternas ämnesomsättning. I framtiden kan användningen av ljudvågor med olika frekvenser avsevärt förändra växternas avkastning och tillväxttakt. Med hjälp av musik, som växter älskar, kan friskare växter växa.

Löpande forskning

Ett stort forskningsutrymme ägnas fortfarande åt växtkommunikation. Det finns ett behov av att förstå hur växter uppfattar ljudvibrationer. Hur växterna reagerar på sådana vibrationer och hur deras reaktioner påverkar dem själva och växterna i närheten är också ett ämne för ytterligare forskning.