EKONOMI

Vilket land har största BNP 2022

Bruttonationalprodukten (BNP) är värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år, exklusive de varor som används i produktionen. Dela detta värde med landets befolkning för att få BNP per invånare, eller BNP per capita. Vilket land har störst BNP 2022 i värden hittar du på topp10 lista här under.

1. USA 20,544,343 miljon $

2. Kina 13,608,152 miljon $

3. Japan 4,971,323 miljon $

4. Tyskland 3,947,620 miljon $

5. Storbritannien 2,855,297 miljon $

6. Frankrike 2,777,535 miljon $

7. Indien 2,718,732 miljon $

8. Italien 2,083,864 miljon $

9. Brasilien 1,868,626 miljon $

10. Kanada 1,713,342 miljon $

11. Ryssland 1,657,555 miljon $