KULTUR & NÖJE

Vad är en Spökskrivaren – En titt bakom kulisserna!

En spökskrivare (ofta kallad bara ”spöke”) är en person som skriver åt någon annan, oftast under den andra personens namn. Spökskrivaren får betalt för sitt arbete men får vanligtvis inte något offentligt erkännande. Istället tillskrivs det färdiga verket den person som spökskrivaren skriver åt.

Här är några situationer där spökskrivare kan användas:

Böcker:

Kända personer, exempelvis kändisar eller politiker, kan anlita spökskrivare för att skriva sina memoarer eller andra böcker. Medan kändisen oftast bidrar med berättelser, idéer och information, är det spökskrivaren som faktiskt skriver eller redigerar materialet.

Artiklar och blogginlägg:

Företagsledare eller experter inom ett visst område kan anlita spökskrivare för att skriva artiklar eller blogginlägg i deras namn.

Tal:

Politiker, företagsledare och andra offentliga personer kan anlita spökskrivare för att skapa eller finslipa deras tal.

Akademiska uppsatser:

Även om detta är oetiskt, finns det situationer där studenter betalar spökskrivare för att skriva uppsatser eller forskningsrapporter åt dem.

Det viktigaste för en spökskrivare är att kunna anpassa sitt skrivande till den stil och röst som uppdragsgivaren önskar. Eftersom spökskrivare ofta inte får publicitet för sitt arbete, baseras deras framgång på förmågan att ”osynligt” skriva i någon annans röst och stil.