BUTIKSNYTT

Åbro Bryggeri belyser vägen mot en grönare framtid

Självförsörjande på solenergi Från Sveriges största takmonterade solcellsanläggning till en solcellspark som överträffar allt annat.

Åbro Bryggeri har alltid varit i framkant när det gäller hållbarhet, och nu tar de ledningen som Sveriges grönaste bryggeri. Under 2022 markerade de en milstolpe i sitt gröna uppdrag genom att uppföra landets mest omfattande solcellspark, direkt intill bryggeriet.

Solen skiner på Åbro Bryggeri

Sedan 2015 har bryggeriet varit ledande i Sverige med sin fossilfria drift. Året 2018 var särskilt minnesvärt när solcellspaneler monterades över bryggeriets tak. Den anläggningen producerar fortfarande över en halv miljon KWh per år.

Henrik Dunge, VD för Åbro Bryggeri, betonar företagets dedikation till miljön: ”Som ett familjeägt företag är vårt ansvar inte bara för nästa kvartal, utan för nästa generation. Hållbarhet är inte bara ett mål, det är kärnan i vår existens.”

En solcellspark utan jämförelse

Under våren genomförde Åbro Bryggeri en banbrytande omvandling av marken nära bryggeriet. Den nya solcellsparken, som omfattar en yta motsvarande en fjärdedel av bryggeriets totala mark, kommer att leverera mer el än både bryggeriet och ciderfabriken tillsammans behöver.

Teknisk chef Johannes Gutman poängterar, ”Med den nya solcellsparken tar vi ett enormt kliv framåt i vårt hållbarhetsarbete. Solenergi är framtiden, och vi är stolta över att gå i bräschen för denna förändring.”

Solcellsparken: En glimt in i framtiden

Samarbetet med Soltech Energy Solutions, ledare inom solenergilösningar, var avgörande för att göra visionen om solcellsparken till verklighet. Dessutom, med tanke på bryggeriets högsta produktion och elförbrukning under soliga sommarmånader, kunde det inte ha varit en mer perfekt lösning.

Vad kommer härnäst för Åbro Bryggeri?

Med en ständigt växande hållbarhetsagenda har Åbro Bryggeri redan siktet inställt på nästa steg: gröna transporter. ”Vår vision är att göra alla våra transporter 100% fossilfria, med hjälp av vätgas framställd från vår solcellsparks överskottsenergi,” avslöjar Henrik Dunge.

Solcellsparkens officiella invigning äger rum den 14 juni, där förskolan Lunden i Vimmerby tar centrumscenen.