BUTIKSNYTT

Cedergrens Anläggning i Kris: Samtliga Höns Avlivas Efter Salmonella

CA Cedergren ledande inom äggproduktion i Sverige.

CA Cedergren ledande inom äggproduktion i Sverige. Det möter en allvarlig utmaning då företaget tvingas avliva alla sina höns på Fliserydsanläggningen i Småland. Enligt lantbrukstidningen ATL har anläggningen upplevt återkommande salmonellaepidemier under det senaste året, vilket tidigare har lett till avlivning av vissa höns. I ljuset av detta har Jordbruksverket valt att avbryta alla försök att sanera anläggningen under drift. Planer på en omfattande sanering, utan höns närvarande, är nu under beredning. Före denna salmonellakris hade CA Cedergren över 1,1 miljoner höns, vilket stod för nästan en femtedel av landets värphönsbestånd. Nu står företaget inför att hantera följderna av dessa upprepade utbrott och de resulterande avlivningarna av hönsen på sin anläggning i Fliseryd.