LIVSSTIL

Olika fraser narcissister alltid använder

Narcissister har vissa beteendemönster och kommunikationsstilar som kan hjälpa till att identifiera dem.

Här är några fraser som narcissister ofta använder:

”Jag är speciell” eller ”Ingen förstår mig”:

Narcissister tror ofta att de är överlägsna andra och att de är unika på ett sätt som gör att bara några få kan förstå dem.

”Du är så känslig” eller ”Du tar allt så personligt”:

Narcissister kan använda detta för att avfärda någons känslor eller kritik, och för att undvika att ta ansvar för sina handlingar.

”Jag vet bäst” eller ”Lita på mig, jag vet vad jag pratar om”:

Narcissister tror ofta att de är mer kompetenta och kunniga än andra, även i ämnen där de har begränsad erfarenhet.

”Du borde vara tacksam”:

Narcissister kan använda detta för att manipulera och kontrollera andra genom att få dem att känna sig skyldiga eller underlägsna.

”Det var inte min avsikt” eller ”Du missförstod mig”:

Narcissister kan använda dessa fraser för att undvika ansvar och skylla problem på andra.

”Jag är offer” eller ”Alla är emot mig”:

Narcissister kan spela rollen som offret för att få sympati och stöd, även när de är orsaken till problemet.

”Om du älskade mig, skulle du…”:

Narcissister kan använda kärlek som ett verktyg för manipulation och för att få sin vilja fram.

”Det är ditt fel” eller ”Du får mig att göra det”:

Narcissister tenderar att skylla sina handlingar och misstag på andra för att undvika ansvar.

”Jag är trött på att alltid behöva förklara mig”:

Denna fras används ofta för att avsluta diskussioner och kritik utan att behöva förklara eller stå till svars för sina handlingar.

”Ingen har någonsin behandlat mig så bra som du”:

Narcissister kan använda smicker och falsk beröm för att vinna någons förtroende och manipulera dem.

Det är viktigt att komma ihåg att dessa fraser inte alltid är tecken på narcissism. Många människor kan använda liknande uttryck i olika situationer. Det är mönstret av beteende och kommunikation över tid som kan hjälpa till att identifiera en narcissist.