VÄRLDEN

Tyskland släcker ned orter och förbjuder varmvatten för att konservera ström

Tyskland tar nu några steg för att minska sin naturgas förbrukning. Den tyska regeringen har bland annat beordrat att stadens ljus ska släckas. Målet är att spara 20 % av naturgas förbrukningen.

Samtidigt är den maximala inomhustemperaturen på offentliga arbetsplatser 19 grader, och den maximala temperaturen på arbetsplatser som arbetar med manuellt arbete är 12 grader. Byggnader eller monument får inte längre belysas av estetiska skäl.

Varmvatten är förbjudet i diskhoar i offentliga byggnader om det inte krävs av hygieniska skäl. Likaså måste butiker hålla entrédörrar och fönster stängda för att förhindra att värme tränger ut.