FAKTA

Vanligaste yrkena i Sverige

Sveriges yrkesregister innehåller statistik för totalt 30 yrkesgrupper och cirka 4,5 miljoner arbetare i åldern 16-64 år på den svenska arbetsmarknaden. De flesta av dem, cirka 3,2 miljoner arbetare, arbetar inom den privata sektorn på arbetsmarknaden. Drygt 1,3 miljoner arbetar i offentlig verksamhet, d.v.s. i stat, landsting och kommuner.
Hemtjänstarbetare, hemvårdare och äldreboenden är den största yrkesgruppen med 129 000 anställda. På andra plats kommer grundskollärare med 110 100 anställda. På tredje plats kommer Butiksäljare, en specialbutik med 106 200 personer. Den fjärde största sysselsättningen i Sverige är lager- och terminalpersonal. Det är ungefär 88 900 personer.

Sveriges vanligaste yrken 2023

Yrke Antal personer
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende130 100
Grundskollärare111 500
Butikssäljare, fackhandel107 500
Lager- och terminalpersonal89 700
Barnskötare89 800
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.87 500
Företagssäljare86 800
Butikssäljare, dagligvaror85 500
Vårdbiträden78 100
Städare74 900

Många vårdyrken är kvinnodominerade i Sverige 2023

Den största yrkesgruppen inom registret, hemtjänst, hemsjukvård och vårdhemsbiträden, är också en av de mest kvinnodominerade, med 90 procent kvinnor och endast 10 procent män. Ser man specifikt till de flesta kvinnliga yrkena är barnmorskorna för det mesta alla kvinnor och 100 procent kvinnor. 99 procent av skolsköterskorna är kvinnor, 98 procent av barnsköterskor, tandläkare och hudterapeuter är kvinnor. Ibland finns det män bland barnmorskor, men de är så få, mindre än en procent, att de inte ingår i procenträkningen.

Vanligaste yrken för kvinnor 2023

YrkeAntal kvinnorTotalt antalAndel kvinnor
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende117 100130 00090
Grundskollärare82 800111 10074
Barnskötare81 10089 40091
Butikssäljare, fackhandel65 700107 20061
Förskollärare63 80066 60096
Vårdbiträden56 80078 10072
Butikssäljare, dagligvaror56 40085 30066
Städare54 80074 80073
Övriga kontorsassistenter och sekreterare53 70067 30079
Vårdare, boendestödjare52 20071 20073

Mansdominerande yrken är pumptekniker, takmontörer och snickare

Det vanligaste yrket för män är mjukvaru- och systemprogrammerare. Men några av de mest manliga yrkena är kyl- och värmepumpstekniker, takläggare och snickare. Endast en procent av dessa yrken innehas av kvinnor.

Av de 30 största yrkena är könsfördelningen mest jämn mellan kockar och servitörer, med 51 procent kvinnor och
59 procent män.

Vanligaste yrken för män 2023 

YrkeAntal MänTotalt antal Andel män
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.        70 200           86 40081
Lager- och terminalpersonal        67 800           88 90076
Företagssäljare        62 700           85 60073
Lastbilsförare m.fl.        50 900           55 10092
Träarbetare, snickare m.fl.        45 600           46 20099
Butikssäljare, fackhandel        41 400         106 20039
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete        40 200           47 00085
Fastighetsskötare        34 700           41 90083
Installations- och serviceelektriker        32 500           33 30098
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer        31 400           32 30097