10 av Världens längsta floder

En flod är ett naturligt strömmande vattendrag, vanligtvis sötvatten, som rinner mot ett hav, hav, sjö eller annan flod. Det är en del av det hydrologiska kretsloppet; vatten samlas vanligtvis i en flod från nederbörd genom en dräneringsbassäng från ytavrinning och andra källor såsom grundvattenuppladdning, källor och utsläpp av lagrat vatten i naturlig is och snöpackning (t.ex. från glaciärer) 10 av Världens längsta floder visas i tabellen nedan. 

10. Amur – Ryssland, Kina, Mongoliet

Flodens längd: 4443 km
Utflöde: Ochotska havet (Stilla havet)

9. Kongofloden – Centralafrika

Flodens längd:  4703 km
Utflöde: Atlanten

8. Paraná – Sydamerika

Flodens längd:  4881 km
Utflöde: Silverfloden (Atlanten)

7. Ob/Irtysj – Ryssland, Kina, Kazakstan, Mongoliet

Flodens längd:  5412 km
Utflöde: Norra Ishavet

6. Huanghe (Gula Floden) – Kina

Flodens längd:  5465 km
Utflöde: Bohaihavet (Gula havet)

5. Yenisei-Angara-Selenga – Ryssland, Mongoliet

Flodens längd:  5536 km
Utflöde: Karahavet (Norra Ishavet)

4. Missisippi/Missouri – USA

Flodens längd:  6277 km
Utflöde: Mexikanska Golfen

3. Yangtze – Kina

Flodens längd:  6301 km
Utflöde: Östkinesiska havet (Stilla Havet)

2. Amazonas – Sydamerika

Flodens längd:  6402 km
Utflöde: Atlanten

1. Nilen – Nordöstafrika

Flodens längd:  6652 km
Utflöde: Medelhavet