DJUR & NATUR

10 av Världens längsta floder

En flod är ett naturligt strömmande vattendrag, vanligtvis sötvatten, som rinner mot ett hav, hav, sjö eller annan flod. Det är en del av det hydrologiska kretsloppet; vatten samlas vanligtvis i en flod från nederbörd genom en dräneringsbassäng från ytavrinning och andra källor såsom grundvattenuppladdning, källor och utsläpp av lagrat vatten i naturlig is och snöpackning (t.ex. från glaciärer) 10 av Världens längsta floder visas i tabellen nedan. 

10. Amur – Ryssland, Kina, Mongoliet

Amurfloden: En Naturlig Gräns ​​och Ekologisk Skatt Amurfloden, även känd under sitt kinesiska namn Heilong Jiang, är en markant naturgräns som sträcker sig 4 444 kilometer och definierar gränserna mellan Rysslands Fjärran Östern och nordöstra Kina.

Mer än bara en geografisk avgränsning, är Amurfloden en vital miljö- och biologisk korridor. Dess flöde österut och dess sydostliga båge är en samlingspunkt för flera bifloder, vilket skapar ett rikt och dynamiskt ekosystem.

Den biologiska mångfalden längs Amurfloden är både unik och värdefull, med en rikedom av olika växt- och djurarter. Dessutom spelar floden en central roll i det dagliga livet för de lokala samhällena, inte bara som en källa till färskvatten utan också som en viktig transport.

Fakta om Amurfloden:

 • Längd: 4 444 km
 • Ursprung: Där Shilka- och Argunfloderna möts
 • Genomflyter: Ryssland och Kina
 • Utflöde: Ochotska havet
 • Viktiga bifloder: Sungari, Ussuri
 • Ekologisk roll: Ett hem för sällsynta och unika arter

9. Kongofloden – Centralafrika

Kongofloden: En Pulsåder i Afrikas Hjärta Kongofloden, historiskt känd som Zairefloden, är en av världens mest imponerande vattendrag, med en längd på 4 700 kilometer. Den utmärker sig inte bara genom sin längd utan även som en av världens djupaste och mest kraftfulla floder.

Ursprungligen från de lummiga regnskogarna i Östafrika, flödar Kongofloden genom flera länder och fungerar som en livsviktig transportled i Centralafrika. Detta vattenflöde rankas som det tredje största globalt.

Kongoflodens ekologiska och biologiska värde är enormt. Den är hem för en exceptionell biologisk mångfald och spelar en avgörande roll för både det marina och terrestra livet i dess omgivningar.

Fakta om Kongofloden:

 • Längd: 4 700 km
 • Ursprung: Östafrikanska riftområdet
 • Genomflyttare: Kongo-Kinshasa, Centralafrikanska republiken, Angola, Kongo-Brazzaville
 • Utflöde: Atlanten
 • Viktigt för: Transport och biologisk mångfald
 • Ekologiska egenskaper: En av de djupaste och kraftigaste floderna i världen

8. Paraná – Sydamerika

Paranáfloden: Ett Ekonomiskt och Ekologiskt Kraftcentrum i Sydamerika Paranáfloden, som sträcker sig 4 880 kilometer genom Sydamerika, är ett av kontinentens mest imponerande vattendrag. Den slingrar sig genom Brasilien, Paraguay och Argentina och när till sist Atlanten via Río de la Plata.

Denna mäktiga flod är en hörnsten i den regionala ekonomin, där den bidrar betydande till jordbruk, energiproduktion och transportsektorn. Paranás vattenkraftverk, inklusive det världsberömda Itaipú-dammet, rankas bland de största och mest produktiva i världen.

Utöver sin ekonomiska betydelse är Paranáfloden också en vital ekologisk korridor. Dess vatten stöder en rik flora och fauna, vilket gör den till en central del av regionens naturliga ekosystem.

Fakta om Paranáfloden:

 • Längd: 4 880 km
 • Ursprung: Paranáplatån, Brasilien
 • Genomflytter: Brasilien, Paraguay, Argentina
 • Utflöde: Río de la Plata, Atlanten
 • Viktiga bifloder: Paraguay, Iguaçu
 • Ekonomisk roll: Kritisk för jordbruk, energiproduktion och transport

7. Ob/Irtysj – Ryssland, Kina, Kazakstan, Mongoliet

Obfloden: En Livsnerv i Sibiriens Hjärta Obfloden, som rinner över 5 410 kilometer, är en av de mest framträdande floderna i Sibirien. Dess rykte som en del av ett omfattande flodsystem, tillsammans med sin största biflod Irtysj, gör den till en geografisk och ekologisk kraftverk.

Denna flod är en central del av transport och ekonomisk infrastruktur i västra Sibirien, och leder till sitt utlopp i Obviken i Arktiska oceanen. Dess väg genom varierande landskap och klimatzoner har skapat en unik miljö, som stöder och mångfald av arter.

Obfloden är mer än bara ett vattendrag; den är en vital del av regionens historia och kultur, djupt förankrad i det sibiriska arvet.

Fakta om Obfloden:

 • Längd: 5 410 km
 • Ursprung: Altajbergen
 • Genomflyter: Ryssland och Kazakstan
 • Utflöde: Obviken, Arktiska oceanen
 • Viktiga bifloder: Irtysj, Tom, Chulym
 • Betydelse: Essentiell för transport och ekologisk mångfald

6. Huanghe (Gula Floden) – Kina

Gula floden: Kinas Historiska och Mäktiga Vattendrag Den Gula floden, även känd som Huang He, är en av Kinas mest betydelsefulla floder och den näst längsta i landet med en längd på 5 464 kilometer. Genom århundradena har den kallats ”Kinas sorg” på grund av de katastrofala översvämningar som orsakats.

Med sitt ursprung i Bayankalabergen i Qinghai-provinsen, rinner floden genom nio olika provinser innan den när sitt utlopp i Bohaihavet.

Gula floden har en monumental betydelse för den kinesiska civilisationens utveckling. Den anses vara en av källorna till den kinesiska kulturen, och dess näringsrika sediment har spelat en avgörande roll i formandet av regionens landskap och historia.

Viktiga fakta om Gula floden:

 • Längd: 5 464 km
 • Ursprung: Bayankalabergen, Qinghai
 • Genomflyter: Kina
 • Utflöde: Bohaihavet
 • Kulturell betydelse: En grundpelare i den kinesiska civilisationen
 • Miljöpåverkan: Notoriska översvämningar och jorderosion

5. Yenisei-Angara-Selenga – Ryssland, Mongoliet

Jenisejfloden: Sibirisk Kraft och Skönhet Jenisejfloden, som mäter en storslagen längd av 5 539 kilometer, står som en av de mest imponerande vattendragen i Ryssland. Floden börjar sin resa i Mongoliet och slingrar sig genom Sibiriens vilda landskap innan den mina ut i Karahavet.

Som en vital del av det sibiriska ekosystemet, spelar Jenisej en central roll i regionens transport och industri. Dessutom är det en kraftkälla för regionen, tack vare flera stora vattenkraftverk som utnyttjar dess strömning för att producera hydroelektrisk energi.

Jenisej är inte bara viktigt ur ett ekonomiskt perspektiv; dess storslagna natur och ekologiska värde gör den till en av Rysslands mest betydelsefulla naturtillgångar.

Fakta om Jenisejfloden:

 • Längd: 5 539 km
 • Ursprung: Mongoliet
 • Genomflyter: Ryssland
 • Utflöde: Karahavet
 • Viktiga bifloder: Angara, Nedre Tunguska, Selenga

4. Missisippi/Missouri – USA

Mississippifloden: Nordamerikas Flodgigant Mississippifloden, som är hjärtat i Nordamerikas mest omfattande flodsystem, sträcker sig imponerande 6 275 kilometer. Dess vattennätverk består av Mississippi själv samt dess viktiga bifloder Missouri och Jefferson, vilket gör den till en central vattenled i regionen.

Denna mäktiga flod, som flyter genom hela USA från sina källor i Minnesota till Mexikanska golfen, är en vital del av landets ekonomi, kultur och historia. Mississippifloden är berömd för sitt mångsidiga ekosystem och sin rika fauna.

Med en maximal bredd på över 11 kilometer har Mississippifloden haft en avgörande betydelse i den amerikanska västexpansionen.

Nyckelfakta om Mississippifloden:

 • Längd: 6 275 km
 • Källa: Lake Itasca, Minnesota
 • Genomflytter: USA
 • Utflöde: Mexikanska golfen
 • Viktiga bifloder: Missouri, Ohio, Arkansas
 • Kulturell och historisk betydelse: Central i den amerikanska historien och expansionen

3. Yangtze – Kina

Yangtzefloden: Ett Flöde Genom Kinas Hjärta Yangtzefloden, även erkänd som Chang Jiang, är inte bara Asiens längsta flod utan också den tredje längsta i världen, sträckande sig över 6 300 kilometer. Dess imponerande sträckning rinner enbart genom Kina, från dess källor på Qinghai-Tibetplatån till sitt utlopp i Östkinesiska havet vid Shanghai.

Denna flod är en central axel i Kinas ekonomiska, kulturella och historiska utveckling. Yangtze är berömd för sin rika biodiversitet, som inkluderar den sällsynta och utrotningshotade Yangtzeflodens delfin. Utöver dess biologiska värde är floden en ovärderlig vattenresurs för nästan en tredjedel av Kinas befolkning, vilket gör den till en livsviktig del av nationens välbefinnande.

Viktiga fakta om Yangtzefloden:

 • Längd: 6 300 km
 • Ursprung: Qinghai-Tibetplatån
 • Genomflyter: Kina
 • Utflöde: Östkinesiska havet
 • Viktiga bifloder: Jialing, Min, Tuo
 • Ekonomisk och kulturell roll: Avgörande för transport och jordbruk

2. Amazonas – Sydamerika

Amazonfloden: En Naturskatt av Global Betydelse Amazonfloden, som mäter imponerande 6 400 kilometer i längd, rankas som världens näst längsta och absolut bredaste flod. Dess resa börjar i de mäktiga Andra i Sydamerika och sträcker sig ända till dess utlopp i Atlanten.

Känd för att ha det största avrinningsområdet, är Amazonas inte bara den flod som bär mest vatten utan är också kärnan i ett av jordens mest bedrivna ekologiska underverk. Dess omfattande regnskogar är hem åt en otrolig mångfald av växt- och djurliv, vilket gör Amazonas till en av planetens mest värdefulla biologiska skatter.

Det ekosystem som omger Amazonfloden spelar en kritisk roll i regleringen av det globala klimatet och upprätthållandet av biologisk mångfald.

Nyckelfakta om Amazonfloden:

 • Längd: 6 400 km
 • Ursprung: Anderna
 • Floden flyter genom länderna: Brasilien, Peru, Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela, Guyana
 • Utflöde: Atlanten
 • Biologisk mångfald: En av de rikaste på jorden
 • Globalt inflytande: Viktigt för koldioxidupptag och klimatbalans

1. Nilen – Nordöstafrika

Den Majestätiska Nilen: En Flod av Historia och Liv Nilen, som stolt kan titulera sig som världens längsta flod, rinner genom nordöstra Afrika på en imponerande sträcka av 6 853 kilometer, fram till sitt mynning i Medelhavet. Denna anmärkningsvärda flod bär på en rik historia och har sedan uråldriga tider varit en kritisk livslinje för de civilisationer som vuxit fram längs dess stränder.

Dess roll i Egyptens utveckling är väldokumenterad, med en djup påverkan på landets historia och kultur. Nilen närs av sina två huvudbifloder, den Vita Nilen och den Blå Nilen, vars årliga översvämningar har varit av stor betydelse för områdets jordbruk. Men Nilen representerar mer än bara en vattenresurs; den är en kulturskatt, rik på historia.

Fakta om Nilen:

 • Längd: 6 853 km
 • Källa: Kagerafloden
 • Genomflödande länder: Egypten, Sudan, Sydsudan, Etiopien, Uganda, Kongo-Kinshasa, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi
 • Utflöde: Medelhavet
 • Historisk Betydelse: Hjärtat i Egyptens civilisation
 • Ekologisk funktion: Livsviktig för jordbruk och biologisk mångfald

Uppdaterad 2023-11-24