BUTIKSNYTT

Arlas Strategisk Omsvängning: Satsar på Fyrkantiga Ostar

Runda Ostar Utrangeras i Arlas Sortiment

I ett markant skifte har Arla beslutat att upphöra med produktionen av de klassiska runda ostarna Jämtländsk hushållsost, Boxholms gräddost och Boxholms årslagrade i slutet av januari 2024. Markerar en ny inriktning mot mer kostnadseffektiva, fyrkantiga ostsorter.

Ekonomiskt Tryck Bakom Beslutet

Kenneth Severin, mejerichef, förklarar att ekonomiska realiteter har drivit företaget till att omvärdera sin produktionslinje. Den manuella tillverkningen av de runda ostarna har visat sig vara en kostsam process, vilket gör fortsatt produktion ohållbar.

Påverkan på Anställda och Produktion

Beslutet har haft direkta konsekvenser för de cirka 60 anställda på mejeriet, som redan informerats om planerna. Diskussioner pågår för att hantera förändringarna i produktionen.

Fyrkantiga Ostar Får Ökat Fokus

En växande efterfrågan på mer prisvärda ostalternativ har lett till en större satsning på fyrkantiga ostar, som utgör majoriteten av produktionen i Östersund. Dessa ostar är mer effektiva att tillverka och förvara, vilket ger dem en fördel i den nuvarande marknaden.

Fortsatt Viktig Produktion i Jämtland

Trots att de runda ostarna fasas ut fortsätter Östersunds mejeri att vara en central del av mjölkproduktionen i Jämtland. Med den pågående utvecklingen inom fyrkantig ostproduktion. Det är mindre personalintensiv förväntas mjölkbehovet förbli konstant stärkt av nya Arlagårdar som ansluter sig till kooperativet.