BUTIKSNYTT

Matsmart Stärker Sin Position med Kapital från Circularity Capital

Framgångsrik Kapitalanskaffning För Expansion


Matsmart, Nordens främsta återförsäljare av överskottsmat, meddelar att de framgångsrikt genomfört en övertecknad tillväxtrunda. Rundan, ledd av Circularity Capital och med stöd från befintliga ägare, resulterade i en kapitalinjektion på 460 miljoner kronor. Detta kapital är avsett att stärka Matsmarts närvaro i Tyskland och Norden.

Automatisering och Tillväxt i Fokus


Med den nyligen ökade operativa kapaciteten från automatiseringen av deras nordiska lager, siktar Matsmart nu på att expandera och automatisera sin tyska verksamhet. VD Peter Beckius framhåller att deras femårsplan inkluderar betydande tillväxt i Norden och DACH-regionen, med fokus på automatisering av det tyska lagret.

Miljömedveten Affärsmodell


Sedan starten 2014 har Matsmart, genom att köpa och sälja överskottsvaror, bidragit till minskad livsmedelsavfall och mer effektiva leverantörskedjor. Företaget har återcirkulerat över 60 000 ton mat och konsumentprodukter, vilket reducerat både klimatpåverkan och kostnader.

Kundfokus på Hållbarhet och Prisvärde


Matsmarts kunder uppskattar kombinationen av rimliga priser och hållbarhetsfokus. Peter Beckius betonar att företaget erbjuder prisvärda och hållbara alternativ, vilket blir allt viktigare i tider då konsumenter blir medvetna om sin miljöpåverkan och ekonomi.

Ökad Efterfrågan på Impactinvesteringar


Impactinvesteringar, som syftar till att skapa positiv social och miljöpåverkan, har globalt sett en tillväxt. Enligt Impact and Markets’ rapport ökade marknaden för impact-investeringar med 17,8% mellan 2022 och 2023.

Starka Partnerskap för Framtida Tillväxt


Karl Andersson, grundare av Matsmart, ser den nyligen säkrade finansieringen och partnerskapet med Circularity Capital som avgörande för att fortsätta förändra matsystemet. Med erfarenhet från att etablera sig på fem marknader och visa lönsamhet, ser Matsmart fram emot att stärka sin position i Europa med stöd från Circularity Capital.

Circularity Capitals Förväntningar


Andrew Shannon, partner på Circularity Capital och styrelseledamot i Matsmart, uttrycker stor tillförsikt i Matsmarts potential. Med sin ledande position i en växande sektor och ett team som levererar resultat, är företaget väl rustat för vidare expansion.