BUTIKSNYTT

Morten Falkenberg Nominerad som Ny Ordförande för Cloettas Styrelse

Cloettas valberedning har lagt fram sitt förslag inför den kommande årsstämman den 9 april 2024, där Morten Falkenberg är nominerad som både ny ledamot och som ordförande för styrelsen.

Omfattande Erfarenhet bakom Nomineringen

Efter att Mikael Norman, nuvarande styrelseordförande för Cloetta, beslutat att inte ställa upp för omval, har valberedningen riktat sitt val mot Morten Falkenberg. Med en imponerande meritlista som inkluderar rollen som vd och koncernchef för Nobia mellan 2010 och 2019, är Falkenberg väl rustad att leda Cloettas styrelse in i framtiden.

Stabilitet genom Omval

För att säkerställa kontinuitet i styrelsearbetet, föreslår valberedningen även omval av de nuvarande styrelsemedlemmarna Patrick Bergander, Malin Jennerholm, Alan McLean Raleigh, Camilla Svenfelt, Mikael Svenfelt och Pauline Lindwall. Denna strategi syftar till att bevara den erfarenhet och kunskap som redan finns inom styrelsen.

Ledningsförändringar på Cloetta

Nyheterna om nomineringarna kom strax efter att Cloetta annonserat att nuvarande vd Henri de Sauvage-Nolting uttryckt en önskan att lämna sin position. Dessa ledningsförändringar markerar en betydelsefull tid i företagets historia, med nya möjligheter att forma framtiden för Cloetta.

Dessa förändringar i Cloettas ledning och styrelse pekar mot en ny riktning för företaget, där Morten Falkenbergs erfarenhet och ledarskap förväntas bidra till både stabilitet och innovation.