DJUR & NATUR

Världens djupaste grotta är Krubera-grottan

Världens djupaste grotta är Krubera-grottan, även känd som Voronya-grottan, som ligger i Abchazien, en region i Kaukasusbergen i Georgien. Krubera-grottan är den enda kända grottan som går djupare än 2 000 meter, med en totalt kartlagd djup på 2 197 meter (7 208 fot). Grottan upptäcktes först på 1960-talet, men det var först under 2000-talets början som dess fulla djup utforskades och kartlades.

Krubera-grottan är en del av det omfattande Arabika Massif-grottsystemet och fortsätter att vara föremål för pågående utforskning och forskning. Dess underjordiska gångar och schakt är fyllda med smala passager, stora salar, vertikala avsatser och underjordiska floder. Grottan är känd för sina utmanande och farliga förhållanden, vilket gör den till en attraktion för äventyrslystna grottutforskare och professionella speleologer.

Utforskningen av Krubera-grottan har gett forskare en unik inblick i underjordiska ekosystem och geologiska processer. Dessutom har flera nya djurarter upptäckts inom grottan, vilket visar på den biologiska mångfalden i dessa djupa och isolerade miljöer.