LIVSSTIL

Köp nu! Bästa Värmepump För Pooler

Det finns många olika typer av pool värme pumpar med BTU:er från cirka 20 000 till 100 000, för pooler ovan jord och för pooler under jord. Hur hittar du rätt värmepump med så många alternativ? Oavsett hur stor din pool är kan vi hjälpa dig att välja den bästa värmepumpen för din pool.

Fördelar med att installera värmepump för din pool

Om din pool till exempel är omgiven av träd och ständigt utsatt för vind kan pool vattnet normalt sett vara kallt. Med en värmepump kan du enkelt värma upp din pool till en behaglig temperatur. Att värma upp en pool med en värmepump är i längden mer ekonomiskt än att använda gas värmare. Det är ett effektivt sätt att förbättra livskvaliteten utan alltför stora kostnader. Om du investerar i en kvalitets värmepump behöver du inte byta ut den på flera år. Det är också lättare om du har ett lämpligt skydd för poolen eller en poolskyddsrulle för att fånga upp värmen.

Bästa värmepump för pooler

Swim & Fun Splash Heater 5,5KW

Med en pool värmepump eller pool värmare kan du hålla pool vattnet vid den temperatur du vill ha och tillbringa mer tid i poolen än när vattnet är kallt. Om poolen till exempel är omgiven av träd och ständigt utsatt för vind, kan pool vattnet vanligtvis vara kallt. Med en värmepump kan du enkelt värma upp din pool till en behaglig temperatur. Att värma upp en pool med en värmepump är i längden mer ekonomiskt än att använda gas värmare. Det är ett effektivt sätt att förbättra livskvaliteten utan att det medför alltför stora kostnader. Om du investerar i en kvalitets värmepump behöver du inte byta ut den på flera år. Med ett lämpligt pool skydd och skydds rullar för poolen är det också lättare att fånga upp värmen.

SWIM & FUN Heat Booster ECO

Värmepump på 5,5 kW med digital display, mekanisk styrning, tydlig på/av-kontakt och vred för temperatur inställning. Har ett inbyggt kretskort och enkel hantering av vatten anslutning med skruv beslag (32/38/50 mm). Mycket lämplig för fristående pooler och spabad, där betoningen ligger på låga driftskostnader till ett prisvärt anskaffningspris.

Vad du ska tänka på när du köper en pool värmepump – Köpguide

Värmepumpar är ett utmärkt verktyg för att tillhandahålla energieffektiv värme och är särskilt lämpade för det nordiska klimatet. I den här artikeln ger vi några tips och råd om hur du väljer värmepump. För en lyckad investering i en värmepump måste värmepumpen klara av klimatet i den region där du befinner dig. Samtidigt ska värmepumpen kunna producera energieffektiv värme vid behov.

Värmepumpar för pooler

Det finns flera olika typer av värmepumpar på marknaden idag, alla med olika prestanda. Vissa modeller är plug-and-play, medan andra fokuserar på låg energiförbrukning. Andra har en inbyggd Wi-Fi-modul i värmepumpen som gör det möjligt att fjärrstyra värmepumpen via olika appar.

Hur fungerar en pool värmepumpar

Värmepumpar använder kylmedel för att överföra värme från den omgivande luften (rumsluft) till poolen. Köldmediet är vanligtvis kallt och flyter genom rören i flytande form med lågt tryck. Röret är exponerat för uteluften, som är varmare än köldmediet som strömmar genom röret, och när värmen rör sig från varmare till kallare områden överförs värmen i luften till köldmediet.

Röret är anslutet till en förångare, en typ av värmeväxlare med en fläns, som absorberar värmen från luften till köldmediet. En fläkt som roterar nära röret ökar flödet av uteluft över förångaren, vilket ytterligare ökar värmeabsorptionen. När värme kommer in i köldmediet ökar dess temperatur och vätskan börjar övergå till en varm ånga med lågt tryck, som så småningom passerar genom förångaren och övergår från vätska till gas.

Gasen utsätts sedan för en kompressor som ökar trycket på gasen. Gasens temperatur ökar då, och när temperaturen stiger flödar värme från köldmediet till det kalla vattnet. Gasen, som kompressorn har trycksatt, leds sedan in i en andra värmeväxlare, kondensorn, som är i kontakt med vattnet.

När den varma köldmediegasen passerar genom kondensorn förlorar den sin värme till vattnet, vilket i praktiken värmer vattnet. Gasen kyls sedan ned under sin fryspunkt till ett flytande tillstånd med högt tryck. Efter kondensorn passerar köldmedievätskan genom en expansions ventil med stor yta som sänker tryck och temperatur. Lågtrycks flytande köldmedium kommer sedan in i rörsystemet genom ventilen och cykeln börjar om igen.