LIVSSTIL

Hur lång tid tar det att ladda en elbil?

Hur lång tid det tar att ladda ett elfordon beror på hur mycket el som finns tillgänglig och hur mycket el som elfordonet klarar av att ladda.

Elbilar kan laddas från ett vanligt hushållsuttag. Detta rekommenderas dock inte på lång sikt. Å ena sidan kan det innebära att du inte använder bilens laddningskapacitet, men det innebär också en säkerhetsrisk om du inte har koll på den elektriska utrustningen i hemmet.

När du laddar ett elfordon från ett vanligt vägguttag kan strömmar på över 10 ampere inte användas. Detta ger en maximal effekt på 2,3 kW och en räckvidd på några kilometer i timmen. Detta kallas vanligen ”nödladdning”.

Om du använder en fast laddningsbox med den högre kapaciteten urkopplad kan laddningstiden snabbt minskas beroende på kapaciteten.

Tid för elbilsladdning hemma

För närvarande ligger batterikapaciteten i elbilar oftast mellan 40 och 95 kWh, men en laddnings box med hög effekt kan ladda ett elfordon snabbare. För närvarande är den vanligaste effekten för laddnings boxar för hushåll 7,4 kW eller 11 kW.


Batteristorlek
7,4 kWh (1-fas 32A)11 kWh (3-fas 16A)


40 kWh
5,5 timmar 3,5 timmar

60 kWh
8 timmar5,5 timmar
95 kWh13 timmar8,5 timmar
Laddnings tid.

Publika laddare och snabbladdare

Offentliga laddare och snabbladdare finns längs våra vägar. De har ström och kan ladda elbilar snabbare än ett vanligt hushållsuttag. De är nödvändiga för att köra långa sträckor utan alltför många avbrott.

Offentliga laddare, som vanligtvis finns utanför köpcentrum, hotell, parkeringar och livsmedelsbutiker i närheten, kallas destinationsladdare eller vanliga laddare. De har vanligtvis samma kapacitet som laddningsboxen i ditt hem. Vanligtvis upp till 11 kW. Elen levereras i form av växelström (AC) som bilen omvandlar till likström (DC) med hjälp av den inbyggda laddaren och lagrar energin i batteriet.

Längs större vägar finns det vanligtvis så kallade snabbladdare. De används till exempel för långa resor. Snabbladdare finns också allmänt i städerna och är lämpliga för dem som inte har laddningsmöjligheter hemma.

Snabbladdare ger mer kraft och kan, beroende på elbilens effekt och batteristorlek, ta upp till 30 minuter att ladda. Snabbladdare omvandlar växelström (AC) från elnätet till likström (DC) som matas direkt till batteriet.

Typiska snabbladdare finns på 50 kW till 150 kW. På senare tid har snabbladdare blivit mer kraftfulla, med en effekt på omkring 300 kW, vilket är en välkommen utveckling. Fler fordon kan nu utrustas med stor kapacitet, vilket minskar laddningstiderna.

Dessutom har varje elfordon sin egen maximala laddningskapacitet, som inte är enhetlig under laddningen. De följer en så kallad laddnings kurva. Dessutom har batteriets temperatur också en inverkan.